Stipendiat

Marit Vassbotten Olsen

Arbeids- og kompetanseområde

Koordinator ved SimArena -Anestesisykepleier. Erfaring fra nasjonalt og internasjonalt arbeid på området

Underviser i
 • Simulering i utdanning og ekstern virksomhet
 • Master i klinisk sykepleie - anestesisykepleie
Forskar på
 • Studenters læring i praksis
 • Simulering som brobygger mot praksisfelt
 • Anestesisykepleiernes fag - og funksjonsområde
Forskargrupper

Publikasjonar

 • Nurse anesthetist practice through 40 years- a repeated cross-sectional study in Norway

  Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist, Drageset, Sigrunn, Ellingsen, Sidsel, Finjarn, Therese Jenssen, Sandvik, Leiv, Olsen, Marit Vassbotten (2023)
 • Usability of a VR Simulation Training Concept with Intentional Simulation Errors

  Nome, Kristoffer, Olsen, Marit Vassbotten, Soleim, Harald, Geitung, Atle Birger, Johnsgaard, Tone, Karlgren, Klas (2022)
 • Usability of a VR Simulation Training Concept with Intentional Simulation Errors

  Nome, Kristoffer, Olsen, Marit Vassbotten, Soleim, Harald, Geitung, Atle Birger, Johnsgaard, Tone, Karlgren, Klas (2022)
 • Erfaring med Ecological Momentary Assessment (EMA) applikasjon som datasamlingsmetode.

  Olsen, Marit Vassbotten, Nortvedt, Monica Wammen, Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist, Karlgren, Klas (2022)
 • LEARNING FROM ADVERSE EVENTS IN CLINICAL PRACTICE

  Olsen, Marit Vassbotten, Nortvedt, Monica Wammen, Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist, Karlgren, Klas (2022)
 • Vis alle