Stipendiat

Marit Vassbotten Olsen

Arbeids- og kompetanseområde

Koordinator ved SimArena -Anestesisykepleier. Erfaring fra nasjonalt og internasjonalt arbeid på området

Underviser i
 • Simulering i utdanning og ekstern virksomhet
 • Master i klinisk sykepleie - anestesisykepleie
Forskar på
 • Studenters læring i praksis
 • Simulering som brobygger mot praksisfelt
 • Anestesisykepleiernes fag - og funksjonsområde
Forskargrupper

Publikasjonar

 • Nurse Anesthetist Practice Over 40 Years: A Repeated Cross-Sectional Study in Norway

  Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist, Drageset, Sigrunn, Ellingsen, Sidsel, Finjarn, Therese Jenssen, Sandvik, Leiv, Olsen, Marit Vassbotten (2023)
 • Usability of a VR Simulation Training Concept with Intentional Simulation Errors

  Nome, Kristoffer, Olsen, Marit Vassbotten, Soleim, Harald, Geitung, Atle Birger, Johnsgaard, Tone, Karlgren, Klas (2022)
 • Usability of a VR Simulation Training Concept with Intentional Simulation Errors

  Nome, Kristoffer, Olsen, Marit Vassbotten, Soleim, Harald, Geitung, Atle Birger, Johnsgaard, Tone, Karlgren, Klas (2022)
 • Erfaring med Ecological Momentary Assessment (EMA) applikasjon som datasamlingsmetode.

  Olsen, Marit Vassbotten, Nortvedt, Monica Wammen, Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist, Karlgren, Klas (2022)
 • LEARNING FROM ADVERSE EVENTS IN CLINICAL PRACTICE

  Olsen, Marit Vassbotten, Nortvedt, Monica Wammen, Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist, Karlgren, Klas (2022)
 • Learning from adverse events in clinical practice

  Olsen, Marit Vassbotten, Nortvedt, Monica Wammen, Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist, Karlgren, Klas (2022)
 • Uønskete hendelser - læring fra praksisfelt til utdanning

  (2021)
 • Simulation Based Learning - SBL

  Olsen, Marit Vassbotten, Johnsgaard, Tone (2021)
 • Prosjekt MOBI - Opprettelsen av en mobil intensivenhet

  Olsen, Marit Vassbotten, Johnsgaard, Tone, Almeland, Stian Kreken, Flaatten, Hans Kristian, Sommerfelt-Pettersen, Jan, Moi, Asgjerd Litleré (2021)
 • Prosjekt MOBI - Opprettelsen av en mobil intensivenhet

  Olsen, Marit Vassbotten, Johnsgaard, Tone, Almeland, Stian Kreken, Flaatten, Hans Kristian, Sommerfelt-Pettersen, Jan, Moi, Asgjerd Litleré (2021)
 • Samarbeid på tvers gir undervisningstilbud i Virtuell Reality

  Olsen, Marit Vassbotten, Nome, Kristoffer, Johnsgaard, Tone, Solem, Harald, Geitung, Atle Birger, Karlgren, Klas (2021)
 • Scoping review of systematic reviews; the state of art of simulation as a pedagogical tool in health education.

  Hole, Grete Oline, Reime, Marit Hegg, Johnsgaard, Tone, Olsen, Marit Vassbotten (2019)
 • An overview over systematic reviews - What is the State of Art of Simulation in Healthcare Education?

  Johnsgaard, Tone, Reime, Marit Hegg, Olsen, Marit Vassbotten, Hole, Grete Oline (2019)
 • Nurse anesthetists in Norway - Practice and working conditions during the last 40 years - A longitudinal study

  Drageset, Sigrunn, Olsen, Marit Vassbotten, Ellingsen, Sidsel (2018)
 • Teknologi og kommunikasjon. Trening for læring

  Hole, Grete Oline, Berland, Geir Omar, Karlsen, Jan Arne, Skår, Roald Arvid, Olsen, Marit Vassbotten (2018)
 • Studentactive Teaching and Learning Methods within Faculty of Health and Social Sciences

  Hole, Grete Oline, Olsen, Marit Vassbotten (2018)
 • Fokus på global pasientsikkerhet - Tryggere anestesi og kirurgi

  (2018)
 • THE FIRST APPROVAL PROCESS OF AN ANESTHESIA PROGRAM IN NORWAY

  Olsen, Marit Vassbotten, Drageset, Sigrunn, Brenna, Sissel Johansson (2018)
 • Vertskap og arrangør for SUN - Simulation User Network - Lærdal Medicals Nettverks konferanse 2018

  Olsen, Marit Vassbotten, Karlsen, Jan Arne, Skår, Roald Arvid, Kloven, Randi Dale, Bovim, Lars Peder Vatshelle (2018)
 • Vi satser på SimArena - Etablering av et simuleringssenter i et tverrprofesjonelt miljø

  Olsen, Marit Vassbotten, Kloven, Randi Dale, Karlsen, Jan Arne, Skår, Roald Arvid (2018)
 • Strategisamling - Samarbeid rundt simulering

  Johnsgaard, Tone, Karlgren, Klas, Masiello, Italo, Olsen, Marit Vassbotten, Lyssand, Anita, Røykenes, Kari, Brattebø, Guttorm (2017)
 • Workshop - Physical Assessment and Assessment Workshop; Team Based Learning; Patient safety in education and clinical practice and IPE simulation Et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen på Vestlandet; AHS og Duke School of Nursing; Duke University

  Johnsgaard, Tone, Olsen, Marit Vassbotten, Morgan, Brett, Smallheer, Benjamin (2017)
 • Internasjonal godkjenning av norsk anestesiutdanning

  Olsen, Marit Vassbotten, Drageset, Sigrunn, Brenna, Sissel Johansson (2017)
 • Possibilities with simulation - in education and practice

  Johnsgaard, Tone, Olsen, Marit Vassbotten (2016)
 • Females report higher postoperative pain scores than males after ankle surgery

  Storesund, Anette, Krukhaug, Yngvar, Olsen, Marit Vassbotten, Rygh, Lars Jørgen, Nilsen, Roy Miodini, Norekvål, Tone M. (2016)
 • Et historisk blikk på anestesisykepleie i Norge

  Hopen, Torbjørg Søiland, Olsen, Marit Vassbotten, Gudmestad Jansen, Siv Bergliot, Engevik, Terje (2013)
 • Systematisk kompetanseutviklingsprogram for anestesisykepleiere

  (2013)
 • EBP- What would promote or inhibit the use of the concept in the practice field

  (2012)
 • PaSTA - Pasientsikkerhet, Samhandling og Trygg Anestesi

  Olsen, Marit Vassbotten, Osvik, Lene Merete, Røed Løken, Svanhild, Ebbesen, Just, Gran Bruun, Anne Marie, Kilander, Øystein, Tangen, Ole, Berg, Berit (2012)
 • Kriterier for spesialistgodkjenning av anestesisykepleiere i Norge. Sluttdokument etter pilotprosjekt

  Gran Bruun, Anne Marie, Olsen, Marit Vassbotten, Lunde, Ellen Marie, Kilander, Øystein, Torvaldsen Smith, Stine, Bush Opsahl, Hilde (2011)
 • Prosjekt Legemiddelhåndtering

  Olsen, Marit Vassbotten, Tettum, Bente (2011)
 • Spesialistgodkjenning for anestesisykepleierne. Helse Bergen HF

  Olsen, Marit Vassbotten, Fester, Margunn, Lysholm, Birthe, Sylta, Else Myhre, Haugen, Ingunn Olin, Naustdal, Odd, Ellingsen, Sidsel (2007)
 • Information to parents when their child is going through ambulant surgery under general anesthesia

  (2006)