Førstelektor

Marit Hegg Reime

Arbeids- og kompetanseområde

Sykepleierutdanning - Bachelor og Videreutdanning, campus Bergen Utdanningsforskning innen profesjonsutdanning Simuleringsmetodikk - fasilitatorkurs- train the trainer

Underviser i

 • Sykepleie til akutt, kritisk og kronisk syke
 • Gastrosykepleie
 • Ferdighetslæring og simulering
 • Fasilitatorkurs

Forskar på

 • Tverrprofesjonell læring
 • Gastrosykepleie
 • Simuleringspedagogikk

Forskargrupper

Utvalde publikasjonar

 • Sykepleie til pasienter med fordøyelsessykdommer. Kapittel 6. Sykepleie til pasienter med sykelig fedme. Kapittel 7. I læreværket: Utøvelse av klinisk sykepleie. Sykepleieboken 3. Knutstad, Unni (red.)

  Reime, Marit Hegg (2013)
 • Nursing students' learning of managing cross-infections - Scenario-based simulation training versus study groups

  Mikkelsen, Jane, Reime, Marit Hegg, Harris, Anette Kristoffersen (2008)
 • The most successful method in teaching nursing students infection control - E-learning or lecture?

  Reime, Marit Hegg, Harris, Anette Kristoffersen, Aksnes, June, Mikkelsen, Jane (2008)