Dosent

Marit Hegg Reime

Arbeids- og kompetanseområde

Sykepleierutdanning - Bachelor og Videreutdanning, campus Bergen Utdanningsforskning innen profesjonsutdanning Simuleringsmetodikk - fasilitatorkurs- train the trainer
Underviser i
  • Sykepleie til akutt, kritisk og kronisk syke
  • Gastrosykepleie
  • Ferdighetslæring og simulering
  • Fasilitatorkurs
Forskar på
  • Tverrprofesjonell læring
  • Gastrosykepleie
  • Simuleringspedagogikk
Forskargrupper