Associate Professor

Marit Hegg Reime

Selected publications

  • Sykepleie til pasienter med fordøyelsessykdommer. Kapittel 6. Sykepleie til pasienter med sykelig fedme. Kapittel 7. I læreværket: Utøvelse av klinisk sykepleie. Sykepleieboken 3. Knutstad, Unni (red.)

    Reime, Marit Hegg (2013)
  • Nursing students' learning of managing cross-infections - Scenario-based simulation training versus study groups

    Mikkelsen, Jane, Reime, Marit Hegg, Harris, Anette Kristoffersen (2008)
  • The most successful method in teaching nursing students infection control - E-learning or lecture?

    Reime, Marit Hegg, Harris, Anette Kristoffersen, Aksnes, June, Mikkelsen, Jane (2008)