Høgskulelektor

Anne-Margrethe Hjertenes

Arbeids- og kompetanseområde

Underviser i førsteåret på bachelor i sjukepleie med hovedfokus på hygiene, sjukepleiedokumentasjon og sjukepleiehistorie. I tillegg har eg praksis i alle tre studieår og rettleiar på Bacheloroppgåver. Eg arbeider på tvers av campus med å forbedre undervisning i sjukepleiedokumentasjon ved bruk av EPJ-dokumentasjonssystemet Gerica og innføring av ICNP i undervisninga. Eg er sjukepleiar og har mastergrad i Samhandling innan helse- og sosiale tenester.

Underviser i

Dette semesteret har jeg oppgaver innen:

  • SYK100 Grunnleggande sjukepleie
  • SYK330P Prakisstudie, sykepleie ved psykisk sykdom/lidelse
  • SK152 Bacheloroppgåve i sjukepleie
  • SK159 Forberedelse til yrkeslivet
Forskar på
  • Eldreomsorg, legemiddelgjennomgang i sjukeheim og ADL-funksjon hos eldre, musikkterapi for pasientar med demens
  • Studentar som medforskarar, opplæring i bruk av dokumentasjonssystem
  • Medlem av forskningsgruppa Kvalitet og innovasjon i helse og omsorgstenesta og Utdanningsforskning innen helse- og sosialfagprofesjoner.
Forskargrupper

Utvalde publikasjonar