Høgskulelektor

Anne-Margrethe Hjertenes

Arbeids- og kompetanseområde

Programkoordinator Bachelor i sjukepleie og Emnekoordinator Danning, Campus Førde.

Eg er sjukepleiar og har mastergrad i Samhandling innan helse- og sosiale tenester.

Underviser i

Dette semesteret har jeg oppgaver innen:

 • SYKF110 Danning
 • SYKF390 Bacheloroppgaven
Forskar på
 • Eldreomsorg, legemiddelgjennomgang i sjukeheim og ADL-funksjon hos eldre, musikkterapi for pasientar med demens
 • Studentar som medforskarar, opplæring i bruk av dokumentasjonssystem
 • Medlem av forskningsgruppa Kvalitet og innovasjon i helse og omsorgstenesta og Utdanningsforskning innen helse- og sosialfagprofesjoner.
Forskargrupper

Utvalde publikasjonar

 • En evaluering av et kvalitetsforbedringsprogram for å bedre legemiddelgjennomgang på sykehjem

  Hjertenes, Anne-Margrethe, Andersen, John Roger, Sandvoll, Anne Marie (2020)
 • Perspectives on activities in nursing homes

  Sandvoll, Anne Marie, Hjertenes, Anne-Margrethe, Board, Michele (2020)
 • Samarbeid og Synergi. Utprøving av veiledende sykepleieplaner med ICNP terminologi i bachelorutdanning i sykepleie

  Drange, Brit Bårdsen, Eide, Wenche Mjanger, Hjertenes, Anne-Margrethe, Høyvik, Elin, Mo, Kristin (2020)
 • Studenter lærer å dokumentere sykepleie enklere

  Drange, Brit Bårdsen, Høyvik, Elin, Eide, Wenche Mjanger, Mo, Kristin, Hjertenes, Anne-Margrethe (2019)
 • Fallforebygging - Involvering av sykepleiestudenter i tverrfaglig forbedringsarbeid i sykehjem

  Hjertenes, Anne-Margrethe (2019)