Høgskulelektor

Elin Vestbøstad

Arbeids- og kompetanseområde

Undervise, og veilede sjukepleiestudentar i praksis, med særleg interesse for profesjonslæring der norsk er andrespråk

Veiledning som fag i tverrprofesjonell samanheng

Underviser i
  • Bachelor sjukepleie Bergen 2 (desentralisert)
  • Tverrprofesjonell vidareutdanning i veiledningspedagogikk
Forskar på
  • Veilederkompetanse på tvers av helse- og sosialfagprofesjonar