Høgskulelektor

Elin Vestbøstad

Arbeids- og kompetanseområde

Undervise, og veilede sjukepleiestudentar i praksis, med særleg interesse for profesjonslæring der norsk er andrespråk

Veiledning som fag i tverrprofesjonell samanheng

Underviser i

  • Bachelor sjukepleie Bergen 2 (desentralisert)
  • Tverrprofesjonell vidareutdanning i veiledningspedagogikk

Forskar på

  • Veilederkompetanse på tvers av helse- og sosialfagprofesjonar