Førsteamanuensis

Anne Kristin Snibsøer

Arbeids- og kompetanseområde

Det forventes at helsepersonell holder seg faglig oppdatert og bruker kunnskap fra ulike kilder for å ta kliniske beslutninger i praksis. Norske utdanningsinstitusjonerbeskriver inkluderer kunnskapsbasert praksis i studieplaner og tilbyr undervisning i kunnskapsbasert praksis. Det mangler imidlertid kunnskap om implementering av kunnskpasbasert praksis i helsefaglig bachelorutdanning. 

Underviser i

  • Sykepleie
  • Kunnskapsbasert praksis

Forskar på

  • Kunnskapsbasert praksis i bachelorutdanning
  • Kvalitetsforbedring

Forskargrupper