Førsteamanuensis

Anne Kristin Snibsøer

Arbeids- og kompetanseområde

Det forventes at helsepersonell holder seg faglig oppdatert og bruker kunnskap fra ulike kilder for å ta kliniske beslutninger i praksis. Norske utdanningsinstitusjoner tilbyr undervisning i kunnskapsbasert praksis, og beskriver kunnskapsbasert praksis i sine læringsutbyttebeskrivelser. Det mangler imidlertid kunnskap om hvilke holdninger, kunnskaper og atferd bachelorstudenter har til kunnskapsbasert praksis. Hensikten med prosjektet er å kartlegge kunnskap, holdning og atferd knyttet til kunnskapsbasert praksis blant bachelorstudenter i helsefaglige profesjonsutdanninger.
Prosjektet består av tre delprosjekter:
1.Oversette spørreskjemaet Evidence-Based Practice Profile til norsk og evaluere måleegenskapene ved den norske versjonen
2.Kartlegge kunnskap, holdning og atferd relatert til kunnskapsbasert praksis blant helsefaglige bachelorstudenter
3.Undersøke helsefagstudenters selvrapporterte kunnskaper i kunnskapsbasert praksis terminologi mot faktisk kompetanse i kunnskapsbasert praksis

Underviser i

  • Master i kunnskapsbasert praksis
  • Bachelor i sykepleie

Forskar på

  • Kunnskapsbasert praksis i bachelorutdanning

Forskargrupper

  • Implementering og metodeutvikling