Førsteamanuensis

Anne Kristin Snibsøer

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er sykepleier. Mine interesseområder er akuttmedisin, kunnskapsbasert praksis og livslang læring. 

Undervisningen min foregår på bachelor i sykepleie og på master i kunnskapsbasert praksis i helsefag. Jeg ønsker å inspirere mine studenter til å finne og bruke oppdatert kunnskap fra systematisk oppsummert forskning i utøvelsen av sykepleie.

Underviser i
 • Sykepleie
 • Kunnskapsbasert praksis
Forskar på
 • Kunnskapsbasert praksis i bachelorutdanning
 • Kvalitetsforbedring
Forskargrupper

Utvalde publikasjonar

 • Forberedelse til undervisning - presentasjon av et aksjonsforskningsprosjekt

  Snibsøer, Anne Kristin, Prytz, Venke Klubben, Thompson, Christin (2024)
 • Forberedelse til undervisning i kunnskapsbasert praksis – et aksjonsforskningsprosjekt

  Prytz, Venke Klubben, Thompson, Christin, Snibsøer, Anne Kristin (2023)
 • VR i pasientsikkerhet - utvikling og testing av en VR-applikasjon

  Mørch, Monica Nilsen, Rysaeva, Alisa, Fammestad, Marie Constance, Ruud, Liv Irene, Reime, Marit Hegg, Snibsøer, Anne Kristin (2023)
 • Forberedelse til undervisning – et aksjonsforskningsprosjekt.

  Prytz, Venke Klubben, Thompson, Christin, Snibsøer, Anne Kristin (2022)
 • The effect of web-based preoperative information on parents of children who are going through elective ambulatory surgery: A systematic review and meta-analysis

  Nytun, Kari Louise, Moldestad, Irene Ohlen, Snibsøer, Anne Kristin, Espehaug, Birgitte (2022)