Førstelektor

Vivian Jeanette Leirmo Haugland

Arbeids- og kompetanseområde

Sykepleie, samfunnsfag og organisatorisk kompetanse.
Underviser i
  • Hygiene, samfunnsfag og organisatorisk kompetanse.
Forskar på
  • Simulering
  • Sykepleieres arbeidstid