Førstelektor

Vivian Jeanette Leirmo Haugland

Arbeids- og kompetanseområde

Sykepleie, samfunnsfag og organisatorisk kompetanse.
Underviser i
 • Hygiene, samfunnsfag og organisatorisk kompetanse.
Forskar på
 • Simulering
 • Sykepleieres arbeidstid

Publikasjonar

 • Kartlegging av smerte, munnhelse og delirium hos personer med demens i sykehjem. Studentinvolvering i forskningsprosessen.

  Haugland, Vivian Jeanette Leirmo, Strandberg, Ragnhild Bjarkøy, Sandvik, Reidun Karin Norheim Myhre, Eide, Leslie Sofia Pareja (2023)
 • Smerte, munnhelse og delirium i sykehjem. Studentdeltakelse i forskningsprosessen.

  Haugland, Vivian Jeanette Leirmo, Strandberg, Ragnhild Bjarkøy, Sandvik, Reidun Karin Norheim Myhre, Eide, Leslie Sofia Pareja (2023)
 • Trygg overføring ved utskrivelse fra sykehus til hjemmet - Tjenestesamhandling mellom sykepleiere i sykehus og kommunehelsetjenesten

  Danielsen, Britt Viola, Haugland, Vivian L. (2023)
 • Studenter deltok i forskning på smerte, munnhelse og delirium

  Haugland, Vivian Jeanette Leirmo, Strandberg, Ragnhild Bjarkøy, Sandvik, Reidun Karin Norheim Myhre, Eide, Leslie Sofia Pareja (2023)
 • Scenario-based simulation training as a method to increase nursing students’ competence in demanding situations in dementia care. A mixed method study.

  Haugland, Vivian L. (2021)
 • Kunnskapsbasert praksis i sykepleierutdanning - et implementeringsprosjekt

  Snibsøer, Anne Kristin, Sandvik, Reidun Karin Norheim Myhre, Haugland, Vivian L., Beisland, Elisabeth Grov, Fjose, Marianne (2021)
 • Kunnskapsbasert praksis i sykepleierutdanning - et implementeringsprosjekt

  Snibsøer, Anne Kristin, Sandvik, Reidun Karin Norheim Myhre, Haugland, Vivian L., Beisland, Elisabeth Grov, Fjose, Marianne (2021)
 • Danningsperspektiver på simulering i profesjonsutdanning Bildung perspectives on simulation in professional education

  Haugland, Vivian L., Reime, Marit Hegg (2020)
 • Heltid eller deltid? Sykepleieres arbeidstidspreferanser

  Haugland, Vivian L., Reime, Marit Hegg (2019)
 • GAP OPP! Sykepleieres bruk av kartleggingsverktøy for munnhelse hos eldre pasienter

  Haugland, Vivian L., Eide, Leslie Sofia Pareja (2019)
 • Scenario-based simulation training as a method to increase nursing students’ competence in demanding situations in dementia care. A mixed method study.

  Haugland, Vivian Jeanette Leirmo, Reime, Marit Hegg (2018)