Associate Professor

Vivian Jeanette Leirmo Haugland

Publications

 • Scenario-based simulation training as a method to increase nursing students’ competence in demanding situations in dementia care. A mixed method study.

  (2021)
 • Kunnskapsbasert praksis i sykepleierutdanning - et implementeringsprosjekt

  Snibsøer, Anne Kristin, Sandvik, Reidun Karin Norheim Myhre, Haugland, Vivian L., Beisland, Elisabeth Grov, Fjose, Marianne (2021)
 • Kunnskapsbasert praksis i sykepleierutdanning - et implementeringsprosjekt

  Snibsøer, Anne Kristin, Sandvik, Reidun Karin Norheim Myhre, Haugland, Vivian L., Beisland, Elisabeth Grov, Fjose, Marianne (2021)
 • Danningsperspektiver på simulering i profesjonsutdanning Bildung perspectives on simulation in professional education

  Haugland, Vivian L., Reime, Marit Hegg (2020)
 • GAP OPP! Sykepleieres bruk av kartleggingsverktøy for munnhelse hos eldre pasienter

  Haugland, Vivian L., Eide, Leslie Sofia Pareja (2019)
Show all