Førstelektor

Ingrid Gilje Heiberg

Underviser i
  • Bachelor i sjukepleie, videreutdanning i Avansert Klinisk sjukepleie, Master i klinisk sjukepleie
Forskar på
  • Internasjonalisering i utdanning
  • Sykepleiernorsk for flerspråklige sykepleierstudenter
Forskargrupper