Høgskulelektor

Irene Sjursen

Underviser i

Anatomi/fysiologi/mikrobiologi:

 • Underviser i Hud og vev
 • Grupperettleiing ved Sim-arena i øvingar som integrerer anatomi/mikrobiologi og grunnleggjande sjukepleie

Grunnleggjande sjukepleie:

 • Undervisning i samtlege emner
 • Grupperettleiing i teoriemna knytt til grunnleggjande sjukepleie

Praksisstudie, Grunnleggjande sjukepleie:

 • Praksisrettleiing i grunnleggjande sjukepleie i kommunehelsetenesta
 • Simuleringsøvingar/sensor praktisk test
 • Mentorering i tett samarbeidslæring med kontaktsjukepleiarar ved ulike arenaer og avdelingar i kommunehelsetenesta

Sjukepleie ved akutt, kronisk og kritisk sjukdom:

 • Grupperettleiing i sjukepleie med integrering av anatomi/fysiologi/mikrobiologi/sjukdomslære/medikamenthandtering etc.

Praksisstudie, Sjukepleie ved akutt, kronisk og kritisk sjukdom:

 • Praksisrettleiing i sjukepleie i spesialisthelsetenesta
 • Simuleringsøvingar
 • Mentorering i tett samarbeidslæring med kontaktsjukepleiarar ved avdelingar i spesialisthelsetenesta

Forberedelse til yrkeslivet:

 • Simulering i Førstehjelp ved hendingar prehospitalt

 

Bacheloroppgåve i sjukepleie: 

 • Rettleiing på oppgåve
 • Rettleiing på poster
 • Intern sensor

Mentor/kollegarettleiar for nye og gamle

Forskar på
 • Previsittens betydning for behandling og pleie
 • Tverrprofesjonelt samarbeid/Samarbeidslæring i team.
 •  Meistringsmot og samarbeid i praksisfellesskapet i pleie og behandling til alvorleg brannskadde i eit sjukepleieperspektiv
Forskargrupper

Publikasjonar

 • Previsitten som tverrprofesjonell samhandlingsarena – ein saga blott?

  Sjursen, Irene, Kleiven, Ole Tormod, Kyte, Lars (2023)
 • The Impact of Pre-Round Meetings on the Clinical Learning of Nurses and Doctors on Hospital Wards: A Qualitative Study

  Sjursen, Irene (2023)
 • Previsitten som læringsarena i spesialisthelsetjenesten: En kvalitativ studie

  Sjursen, Irene, Kleiven, Ole Tormod, Kyte, Lars (2022)
 • Previsitten som læringsarena i spesialisthelsetjenesten

  Sjursen, Irene, Kleiven, Ole Tormod, Kyte, Lars (2022)
 • The Impact of Pre-Round Meetings on the Clinical Learning of Nurses and Doctors on Hospital Wards: A Qualitative Study

  Kleiven, Ole Tormod, Sjursen, Irene, Kyte, Lars (2022)
Vis alle