Høgskulelektor

Mona Vestbøstad

Arbeids- og kompetanseområde

Eg er radiograf. Eg er opptatt av læring om radiografifaget, simulering og pasientsikkerhet.

Eg ønsker å motivere studentene til å få interesse for og forstå profesjonsfaget Radiografi; Hva skal til for å ivareta pasienten og i samarbeid med pasienten ta ansvar for gjennomføring av medisinske diagnostiske undersøkelser og bidra til behandling.

Mine forsknings- og utviklingstema er:

  • Simularingsbasert læring inne radiografiutdanning
  • Digitale læringsressurser innen Radiografi, ERASMUS+ .prosjekt

 

Underviser i
  • Radiografi; Computed tomografi, konvensjonell radiografi og nukleærmedisin /PET
  • simuleringsbasert læring innen radiografi
Forskar på

Simuleringsbasert læring brukt i radiografiutdanning

Forskargrupper