Førsteamanuensis

Synnøve Nymark Aasen

Arbeids- og kompetanseområde

Eg underviser i cellebiologi, sjukdomslære, tumorbiologi, generell radiografi, anatomi, og fysiologi - primært på første og andre studieår i radiografi. Eg er i tillegg særs interessert i forsking og har bakgrunn i hjernekreftforsking frå Universitetet i Bergen der eg tok min PhD i 2019 med avhandlinga «Treatment strategies for experimental melanoma brain metastasis». 

Underviser i
  • Anatomi og fysiologi
  • Cellebiologi
  • Tumorbiologi
  • Generell radiografi
  • Patologi
Forskar på
  • Hjernemetastaser
  • Kreft
Forskargrupper