Prodekan for samhandling

Monica Wammen Nortvedt

Arbeids- og kompetanseområde

Prodekan for samhandling i perioden 01.08.2021 – 31.07.2025.

Prodekan for samhandling har et strategisk ansvar for fakultetets samspill med praksisfeltet og med regionale, nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Prodekanen skal videreutvikle Fakultet for helse- og sosialvitenskap som en regional, nasjonal og internasjonal kunnskapsaktør og legge til rette for innovasjon og entreprenørskap. Prodekanen skal videre sikre helhetlig campusutvikling ved alle høgskolens sine campus, og bidra til tverrfaglig og interfakultært samarbeid.

Nortvedt er utdannet intensivsykepleier og har tidligere arbeidet ved flere akuttavdelinger ved Haukeland universitetssykehus. Hun har erfaring som ledende helsesykepleier i Masfjorden kommune. Hun har hovedfag og doktorgrad fra Universitetet i Bergen og ble vurdert til å ha professorkompetanse i 2007. Nortvedt har arbeidet i ulike posisjoner (høgskolelærer, høgskolelektor, førsteamanuensis, professor, instituttleder, senterleder, prodekan og dekan) ved tidligere Høgskolen i Bergen (HiB) og HVL siden 1992. Hun har hele tiden vært spesielt opptatt av å utvikle HiB/HVL som en regional og nasjonal samfunnsaktør og en institusjon som utdanner dyktige kandidater, som er etterspurt og relevante i arbeidslivet. I perioden 2017-2019 hadde hun permisjon fra HVL og jobbet i denne perioden som enhetsleder for Øyeblikkelig hjelp-tjenester i Bergen kommune.

Nortvedt har representert HiB/HVL i flere sammenhenger, som blant annet i etableringen av Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest. Dette omfatter ni kommuner og syv forskningsinstitusjoner som samarbeider for å styrke forskning, innovasjon og kunnskapsutvikling i tjenestene – for at innbyggerne kan få de beste, kunnskapsbaserte tjenestene. Hun var også med i planleggingen og etableringen av Alrek helseklynge, der en har lagt til rette for å skape innovative helse- og omsorgsløsninger, ved hjelp av fremragende forskning og utdanning, praksisarenaer og tverrfaglig samhandling.

Gjennom sitt arbeid i nasjonale råd, som HelseOmsorg21, har hun vært med på å skape en målrettet og helhetlig nasjonal innsats for forskning og innovasjon innenfor helse og omsorg. Innsatsen har vært rettet mot hele verdikjeden fra forskning til innovasjon og kommersialisering. Nortvedt var frem til 2005 leder av UH-nett Vest forskningsnettverk for helse og omsorg. Målet med dette nettverket var å bygge opp et regionalt forskningssamarbeid mellom forskere innen universitet og høgskolesektoren i Vest (Høgskolen i Bergen, Universitetet i Bergen, Høgskolen i Stord/Haugesund, Høgskolen i Sogn og Fjordane og Høgskolen i Volda).

Nortvedt representerer videre HVL i Bergens Næringsråd hvor blant annet kompetanse i regionen står sentralt i den nye strategiplanen. Nortvedt er opptatt av et sterkere flerkulturelt samfunn og er mentor i Bergen Opportunity i regi av Bergens Næringsråd. Det er et mentor- og lederutviklingsprogram for innvandrertalenter i Vestland. Målet er å få frem flere forbilder med flerkulturell bakgrunn og styrke regionens posisjon som internasjonal og inkluderende.

Underviser i

Nortvedt har vært sentral i å utvikle fagfeltet kunnskapsbasert praksis i Norge. Sammen med sine medarbeidere utviklet hun videreutdanningen "Å arbeide og undervise kunnskapsbasert". Denne videreutdanningen har vært et viktig bidrag til å øke kompetansen i fagfeltet. Videreutdanningen har blitt tilbudt både på sykehuset Nordland, Helse Bergen, Bergen kommune, Stavanger universitetssykehus, Radiumhospitalet og Oslo universitetssykehus. Nortvedt har også ledet arbeidet med å utvikle og få akkreditert en mastergrad innen kunnskapsbasert praksis. Hun er førsteforfatter på boken Jobb kunnskapsbasert!, som i 2021 gis ut i tredje utgave og som blir brukt som pensum på flere høgskoler/universitet i Norge.

 

Forskar på

Nortvedt ledet utviklingen av forskningssatsningen innen kunnskapsbasert praksis ved tidligere Høgskolen i Bergen og ledet forskningssenteret Senter for kunnskapsbasert praksis frem til 2015.

Hennes forskningsfokus har vært pasientsikkerhet og implementering av kunnskapsbasert praksis i utdanning og i helsetjenesten. Flere av hennes prosjekter er i skjæringsfeltet mellom undervisning og implementeringsforskning. Blant annet har hun deltatt og veiledet i prosjekter for implementering av kunnskapsbasert praksis på Løvåsen Undervisningssykehjem og på Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet.

I 2009 fikk hun tildelt midler til å etablere og lede Regional helsefaglig forskningssatning, Strategisk forskningsprogram i kunnskapsbasert praksis innen helsefag i Helse Vest 2009-2013. Dette er en av fem strategiske satsninger i Helse Vest i denne perioden.

Nortvedt disputerte i 2001 med doktorgradsavhandlingen - The significance of measuring the quality of life in multiple sclerosis: obtaining important information not provided by traditional measures, dr. polit. grad, ved Universitetet i Bergen. Studien inngikk i et samarbeid med forskere ved Det nasjonale kompetansesenter for multippel sklerose (MS) ved Haukeland universitetssykehus og Universitetet i Bergen. Nortvedt var tidlig ute med å bruke mål på helserelatert livskvalitet og egenvurdert helse som mål på belastning av MS og i å estimere behandlingseffekt ved MS.

Forskargrupper

​​​​​​​

Publikasjonar

 • Using Ecological Momentary Assessment (EMA) to capture specialist nurses’ experiences of adverse events in clinical practice

  Olsen, Marit Vassbotten, Karlgren, Klas, Karlgren, Klas, Nortvedt, Monica Wammen, Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2023)
 • Erfaring med Ecological Momentary Assessment (EMA) applikasjon som datasamlingsmetode.

  Olsen, Marit Vassbotten, Nortvedt, Monica Wammen, Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist, Karlgren, Klas (2022)
 • LEARNING FROM ADVERSE EVENTS IN CLINICAL PRACTICE

  Olsen, Marit Vassbotten, Nortvedt, Monica Wammen, Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist, Karlgren, Klas (2022)
 • Meta-research evaluating redundancy and use of systematic reviews when planning new studies in health research: a scoping review

  Lund, Hans Aage, Robinson, Karen A., Gjerland, Ane K., Nykvist, Hanna, Drachen, Thea Marie, Christensen, Robin (2022)
 • Learning from adverse events in clinical practice

  Olsen, Marit Vassbotten, Nortvedt, Monica Wammen, Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist, Karlgren, Klas (2022)
Vis alle