Professor

Monica Wammen Nortvedt

Arbeids- og kompetanseområde

Nortvedt er ansatt som professor ved Institutt for helse- og omsorgsvitenskap. 

Underviser i

  • Nortvedt har sammen med Gro Jamtvedt vært sentral i å utvikle videreutdanningen Å arbeide og undervise kunnskapsbasert. Denne videreutdanningen har vært et viktig bidrag til å øke kompetansen i fagfeltet. Videreutdanningen har blitt tilbudt både på sykehuset Nordland, Helse Bergen, Stavanger universitetssykehus, Radiumhospitalet og Oslo universitetssykehus. Nortvedt har også ledet arbeidet med å utvikle og få akkreditert en mastergrad innen kunnskapsbasert praksis. Denne deltidsmastergraden startet i 2008 og har uteksaminert flere kull.

Forskar på

  • I 2003 ble kunnskapsbasert praksis valgt som en av fire strategiske satsinger ved Avdeling for helse og sosialfag, Høgskolen i Bergen. Nortvedt ledet utviklingen av forskningssatsningen og fra 2008 har dette utgjort et av de strategiske forskningsprogrammene ved Høgskolen i Bergen. Nortvedt har også bygget opp og ledet Senter for kunnskapsbasert praksis, etablert i 2006 ved Høgskolen i Bergen. Hennes forskningsfokus er pasientsikkerhet og implementering av kunnskapsbasert praksis i utdanning og i helsetjenesten. Flere av hennes prosjekter er i skjæringsfeltet mellom undervisning og implementeringsforskning. Blant annet har hun deltatt og veiledet i prosjekter for implementering av kunnskapsbasert praksis på Løvåsen Undervisningssykehjem og på Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet. I 2009 fikk hun tildelt midler til å etablere og lede Regional helsefaglig forskningssatning, Strategisk forskningsprogram i kunnskapsbasert praksis innen helsefag i Helse Vest 2009-2013. Dette er en av fem strategiske satsninger i Helse Vest i denne perioden.
  • Nortvedt disputerte i 2001 med doktorgradsavhandlingen - The significance of measuring the quality of life in multiple sclerosis: obtaining important information not provided by traditional measures, dr. polit. grad, ved Universitetet i Bergen. Studien inngikk i et samarbeid med forskere ved Det nasjonale kompetansesenter for multippel sklerose (MS) ved Haukeland universitetssykehus og Universitetet i Bergen. Nortvedt var tidlig ute med å bruke mål på helserelatert livskvalitet og egenvurdert helse som mål på belastning av MS og i å estimere behandlingseffekt ved MS.

Forskargrupper

Publikasjonar