Vice-Dean

Monica Wammen Nortvedt

Publications

 • Meta-research evaluating redundancy and use of systematic reviews when planning new studies in health research: a scoping review

  Lund, Hans Aage, Robinson, Karen A., Gjerland, Ane K., Nykvist, Hanna, Drachen, Thea Marie, Christensen, Robin, Juhl, Carsten Bogh, Jamtvedt, Gro, Nortvedt, Monica Wammen, Bjerrum, Merete, Westmore, Matt, Yost, Jennifer, Brunnhuber, Klara (2022)
 • Learning from adverse events in clinical practice

  Olsen, Marit Vassbotten, Nortvedt, Monica Wammen, Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist, Karlgren, Klas (2022)
 • Reduksjon av komplikasjoner, reoperasjoner og reinnleggelser når pre- og postoperative sjekklister ble brukt i tillegg til Trygg kirurgi sjekkliste

  Storesund, Anette, Haugen, Arvid Steinar, Flaatten, Hans Kristian, Nortvedt, Monica Wammen, Eide, Geir Egil, Boermeester, Marja A., Sevdalis, Nick, Tveiten, Øystein Vesterli, Mahesparan, Ruby, Hjallen, Bjørg Merete, Fevang, Jonas Meling, Størksen, Catrine Hjelle, Thornhill, Heidi Frances, Sjøen, Gunnar Helge, Kolseth, Solveig Moss, Haaverstad, Rune, Sandli, Oda Kristine, Softeland, Eirik (2022)
 • A partnership to foster knowledge translation in Norwegian nursing homes.

  Graverholt, Birgitte, Ciliska, Donna, Steinseide, Evy, Eidset, Rune, Johansen, Anita Wøbbekind, Nicolajsen, Karl Henrik, Steinskog, Trine-Lise Dræge, Nortvedt, Monica Wammen (2021)
 • IMPAKT prosjektet - sammen for kunnskapsbasert praksis i sykehjem og utdanning

  Graverholt, Birgitte, Snibsøer, Anne Kristin, Espehaug, Birgitte, Nortvedt, Monica Wammen, Ciliska, Donna (2021)
 • Show all