Førsteamanuensis

Heidi Øksnes Markussen

Arbeids- og kompetanseområde

Markussen er ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for helse og omsorgsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet og er tilknyttet Masterprogrammet, Klinisk sykepleie, Intensivsykepleie og Masterprogrammet, Kliniske spesialiteter, Lungesykepleie. Hun er intensivsykepleier med klinisk erfaring fra Intensivavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus (HUS) og Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling. Videre har hun erfaring fra stilling som fagutviklingssykepleier, avdelingssykepleier og assisterende avdelingsdirektør ved Lungeavdelingen HUS, med bl.a. gjennomført Nasjonalt topplederprogram i regi av Helse- og omsorgsdepartementet.

Hun har delt stilling mellom HVL og HUS, hvor hun er tilknyttet Nasjonalt kvalitetsregister for langtids mekanisk ventilasjon og respirasjonssvikt poliklinikken ved Lungeavdelingen, HUS. Internasjonalt engasjement er som representant i International Council for Respiratory Care og Executive Committee in European Respiratory Care Association.

 

Underviser i

Sykepleie til pasienter med lungesykdomer og/ eller respiratoriske problemer som følge av andre sykdommer eller skader

Intensivsykepleie

Sykepleie ved akutt og/ eller kritisk sykdom eller skade

Sykepleie ved kronisk sykdom

Helse relatert livskvalitet

Pasientsikkerhet

Kvalitetsforbedring

Kvantitativ forskningsmetode

Forskningsetikk

Forskar på

Helserelatert livskvalitet 

Virkning av sykepleietiltak ved tungpust hos pasienter med KOLS

Pasientsikkerhet

Virkning av Covid-19  pandemien

Publikasjonar

Vis alle