Førsteamanuensis

Sigrunn Drageset

Underviser i

  • Anestesisykepleie Vitenskapelig metode Mestring Sykepleieteorier

Forskar på

  • 1 Mestring og sosial støtte. 2 Helsefremming 3. Opplevelse av å leve med brystkreft fra diagnose til alvorlig grad. 4. Forskningsmetode 5. Sykepleie til akutt kritisk syke / Anestesisykepleie

Forskargrupper