Førstelektor

Petrin Hege Eide

Underviser i

 • Operasjonssykepleie
 • Omsorgsfilosofi
 • Hypotermi
 • Akutte sår
 • Instrumentlære
 • simulering

Forskar på

 • Dag kirurgi
 • Sykepleie
 • Rommenes betyning for praksiser

Forskargrupper

 • POPS
 • Omsorgens grunnlag, fenomen og vilkår

Publikasjonar