Associate Professor

Petrin Hege Eide

Publications

 • Patients' experiences of day surgery and recovery: A meta-ethnography

  Thoen, Cathrine Ween, Sæle, Monica, Strandberg, Ragnhild Bjarkøy, Eide, Petrin Hege, Kinn, Liv Grethe (2023)
 • Ansvar- og fuksjonsbeskrivelse for operasjonssykepleiere

  Eide, Petrin Hege, Hansen, Linda Iren Mihaila, Lockertsen, Jan-Thore , Sæle, Monica, Hovland, Trine (2023)
 • Svakt kunnskapsgrunnlag om utdanning av samfunnskritiske spesialsykepleiere

  Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist, Finjarn, Therese, Lykke, Paula, Eide, Petrin Hege (2023)
 • Dagkirurgi for økonomien sin del

  Dahl, Miriam Bjørndal, Boge, Jeanne Helene, Eide, Petrin Hege, Horne, Rolf (2023)
 • Perioperativ sykepleie

  Berntzen, Helene, Dåvøy, Grethe, Eide, Petrin Hege, Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist (2022)
Show all