Førstelektor

Gro Hovland

Arbeids- og kompetanseområde

Koordinerande ansvar masterutdanning anestesi,-operasjon og intensivsjukepleie Campus Førde Fagleg ansvar masterutdanning i anestesisjukepleie Campus Førde Fagleg ansvar vidareutdanning akuttsjukepleie for kommunehelsetenesta
Underviser i
  • Anestesisjukepleie
  • Akuttsjukepleie
  • Øvingar, akutte hendingar
Forskar på
  • Sjukepleiaren sin kompetanse i kommunehelsetenesta
  • Pårørandeperspektivet
  • Dagkirurgi