Stipendiat

Kristin Igland Naustdal

Arbeids- og kompetanseområde

PhD-stipendiat ved Fagseksjon for master i klinisk sykepleie. Arbeider i tillegg 50 % som fagsykepleier på Haukeland Universitets Sjukehus. Har tidligere erfaring fra hjerte, overvåking og postoperative avdelinger, medisinsk og kirurgisk intensiv. 

Utdannet sykepleier i 2000, Intensivsykepleier i 2008, Master i Sykepleievitenskap i 2018.

Underviser i

AHLR instruktør

Fasilitator

Medisinsk teknisk utstyr

Forskar på

Oncological patients in Norwegian Intensive Care Units – past, present and future

Forskargrupper

POPS

Publikasjonar

Vis alle