Helsesykepleie

Master

Er du sykepleier og ønsker å jobbe med barn og unge? Med spesialisering i helsesykepleie jobber du primært helsefremmende og forebyggende med barn, unge og familiene deres. En helsesykepleier arbeider hovedsaklig innen helsestasjons- og skolehelsetjenesten og ved helsestasjon for ungdom.

 

Hvorfor studere master i helsesykepleie? 

Helsetjenesten trenger flere sykepleiere med spesialkompetanse innen klinisk arbeid, og som kan ta initiativ og delta aktivt i faglig utviklingsarbeid, undervisning, forskning og helseledelse.

Master i helsesykepleie er praksisnær og forskningsbasert, og skal møte samfunnets krav om likeverdige og kunnskapsbaserte tjenester. Utdanningen har som mål å utdanne helsesykepleiere som kan bidra til en bærekraftig utvikling av helsetjenesten i takt med globale, demografiske, sosiale, miljømessige og teknologiske endringer.

Du kan studere helsesykepleie ved campus Bergen. 

I studiet lærer du

  • om helsefremmende og forebyggende arbeid på individ-, gruppe- og befolkningsnivå
  • om veiledning og undervisning
  • å gjøre selvstendige, forskningsbaserte vurderinger i komplekse situasjoner
  • hvordan du kan være en pådriver for kunnskapsbasert fagutvikling

Fullført helsesykepleierutdanning på 120 studiepoeng (2 år på heltid) gir mastergrad i helsesykepleie og kvalifiserer for arbeid som helsesykepleier. Dersom du avslutter studiet etter 90 studiepoeng (1,5 år), har du fullført videreutdanning i helsesykepleie og kvalifiserer også til arbeid som helsesykepleier.

Praksis

Det inngår 10 uker praksisstudier (til sammen 15 studiepoeng) innen helsestasjons- og skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom.

Praksisstudiet er fordelt på fire uker i 2. semester (7,5 studiepoeng) og seks uker i 3. semester (7,5 studiepoeng).

Det er 30 timer per uke, og det kreves 90% tilstedeværelse. Gjennom praksisstudiet vil du får varierte erfaringer i arbeid med ulike aldersgrupper, målgrupper og problemstillinger. Vi har primært praksisplasser i Bergen og Vestland fylke, og Høgskulen på Vestlandet tildeler praksisplasser til studentene. 

Praktisk informasjon

Studiet er samlingsbasert ved campus Bergen. 

Samlinger

Timeplan for høstsemesteret 2023 blir publisert 15. juli.

Med forbehold om endringer, blir det i første semester samlinger i uke 34, 35, 39, 42, 44, 47 og 49. 

Hvordan er undervisningen?

Arbeidsformene i studiet veksler mellom selvstudium, forelesinger, seminar, gruppeaktiviteter, ferdighetstrening, nettbaserte arbeidsformer og praksisstudier.

Vi legger vekt på å øve opp evnen til kritisk refleksjon over sammenhenger mellom teoretiske perspektiv og fagutøvelse. Du vil også få trening i kommunikasjon og formidling av kunnskap, både skriftlig og muntlig.

Hva koster det å studere?

Som student må du betale 750 kroner hvert semester. Les mer på våre sider om semesterregistrering. Denne avgiften dekker ikke kostnader til for eksempel pensumbøker og annet utstyr du trenger, så det vil komme i tillegg.

Utveksling

HVL har bred satsning på internasjonalisering med student- og lærerutveksling og forskningssamarbeid. I forbindelse med masteroppgaven kan studenter inkluderes i ansattes forskningsprosjekter og internasjonale samarbeidsrelasjoner.

Utdanningen er med i Nordplusnettverket Nordsne for master- og videreutdanninger innen sykepleie, og har samarbeidsavtaler med institusjoner i Sverige, Island og Latvia.

Andre utdanninger du kanskje vil like