Intensivsjukepleiarstudent.

Intensivsykepleie

Master

En pasient som blir akutt og kritisk syk trenger intensivsykepleie hele døgnet. I dette studiet får du kunnskap og kompetanse til å kunne ta ansvar for akutt og kritisk syke pasienter.

Bergen, Førde, Haugesund

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  • Bachelorgrad i sykepleie og norsk autorisasjon som sykepleier.
  • Minst 2 års yrkespraksis som sykepleier etter autorisasjon.

   Opptakskrav til påbygg

  • Bachelorgrad i sykepleie og norsk autorisasjon som sykepleier.
  • Fullført videreutdanning i en av spesialiseringene anestesi-, barne-, intensiv- eller operasjonssykepleie.

  Søknadskode

  3018 (Bergen), 3028 (Førde), 3022 (Hagesund), 3013 (påbygg)

  Slik søker du

   • Logg inn i SøknadsWeb.
   • Velg opptak "Master"
   • Så velger du "Master/videreutdanning i helse- og sosialfag"
   • Velg studiet du vil søke på fra lista (se søknadskode over)
   • Trykk på "Legg til" og "Send inn søknad".
   • Last opp dokumentasjon på at du dekker opptakskravet
   • Trykk "Neste" for å gjøre ferdig søknaden.

  Viktig informasjon om søknad, frister og dokumentasjon

   

  Rangering og poeng

  Rangering blir gjort på grunnlag av karakterer, og det blir gitt tilleggspoeng for høyere utdanning og praksis.
  Det blir ikke gitt praksispoeng ved opptak til påbygg.

  Den regionale kvoten som gjaldt for opptak i 2023 er avviklet, og alle søkere konkurrerer i samme kvote (ordinær).

  Informasjon om rangering og poeng

  Poenggrense ved forrige opptak

    Bergen Førde Haugesund
  Ordinær kvote 31,82 28,59 27,25
  Regional kvote 30,57 32,84 25,00

   

  Tilleggskrav

  Om å søke opptak til HVL

  Hvorfor studere intensivsykepleie?

  Med master i spesialsykepleie - intensivsykepleie, får du kompetanse til å ivareta menneskers reaksjoner på livstruende sykdom eller skade, og utøve sykepleie til akutt og/eller kritisk syke pasienter i alle aldre, og deres pårørende.

  Du kan studere intensivsykepleie ved campus Bergen, Førde og Haugesund. 

  Helsetjenesten trenger flere sykepleiere med spesialkompetanse, og som kan ta initiativ og delta aktivt i faglig utviklingsarbeid, undervisning, forskning og helseledelse.

  Fullført utdanning på 120 studiepoeng gir mastergrad i intensivsykepleie og kvalifiserer for arbeid som intensivsykepleier med handlingskompetanse til å gjennomføre forsknings- eller kvalitetsarbeid, samt kompetanse til å drive og utvikle kunnskapsbasert praksis innen eget ansvarsområde.

  Studenter som avslutter utdanningen etter 90 studiepoeng, har fullført videreutdanning i intensivsykepleie og kvalifiserer også til arbeid som intensivsykepleier, samt til å medvirke i utvikling av kunnskapsbasert praksis innen eget ansvarsområde.

  Intensivsykepleie er en spesialisering innen master i spesialsykepleie, og du finner studieplan og emneplan for intensivsykepleie på siden til master i spesialsykepleie.

  Hva kan du jobbe med?

  • En intensivsykepleier kan jobbe i kommune- og spesialisthelsetjenesten, og som intensivsykepleier med særskilt fagansvar.
  • Du blir kvalifisert til å veilede og undervise helsepersonell, og får kompetanse til å være en pådriver for kunnskapsbasert fagutvikling.
  • Du kan jobbe ved intensiv-, overvåknings-, postoperativ-, intermediær- og nyfødtintensivavdelinger, akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) og akuttmottak.

  Økende grad av avansert medisinsk behandling gjør at intensivsykepleiere også er aktuelle som konsulenter og arbeidstakere innenfor flere områder i helsetjenesten, både nasjonalt og internasjonalt.

  Lønn: Hva tjener en spesialsykepleier?

  Ifølge Utdanning.no tjener en spesialsykepleier i gjennomsnitt 677 880 kroner. Les mer om lønnsstatistikk for intensivsykepleier på utdanning.no.  

  Praksis

  Studiet og praksis blir gjennomført i den regionen du blir tatt opp i, men det kan bli aktuelt med praksis utenfor regionen.

  Hvordan er undervisningen?

  Arbeidsformene veksler mellom forelesinger, seminar, gruppeaktivitet og problemløsning relatert til praksisnære problemstillinger. Vi legger vekt på å øve opp evnen til kritisk tenkning og analyse av litteraturgrunnlaget og avansert fagutøvelse. Du vil også få trening i å formidle kunnskap skriftlig og muntlig.

  Hva koster det å studere?

  Som student må du betale 850 kroner hvert semester. Les mer på våre sider om semesterregistrering. Denne avgiften dekker ikke kostnader til for eksempel pensumbøker og annet utstyr du trenger, så det vil komme i tillegg.

  Utveksling

  Grip sjansen til å oppleve verden mens du studerer! Som utvekslingsstudent i utlandet får du internasjonal erfaring og møter studenter fra hele verden. Vi har utvekslingsavtaler knyttet til ulike Nordplus-nettverk, og har samarbeidsavtaler med institusjoner i Sverige, Danmark, Island og Færøyene.