Spesialsykepleiere i uniform

Spesialsykepleie

Master

Er du sykepleier og ønsker spesialisering innenfor anestesisykepleie, barnesykepleie, intensivsykepleie eller operasjonssykepleie? Med mastergrad i spesialsykepleie oppnår du avansert vurderings- og handlingskompetanse til å håndtere komplekse, akutte og/eller kritiske pasientsituasjoner der det er aktuell eller potensiell svikt i vitale organfunksjoner.

Bergen, Førde, Haugesund

Hopp til

  Hva lærer du?

  Spesialsykepleien utøves i et høyteknologisk miljø og studiet vil gi kompetanse i bruk av teknologi, medisinsk utstyr og digitale hjelpemidler.
  Masterstudiet vektlegger helhetlig, omsorgsfull og forskningsbasert fagutøvelse, inkludert pasientmedvirkning, pasientsikkerhet og effektivt tverrprofesjonelt samarbeid i team og organisasjon.
  Studiet gir videre fordypning og kompetanse til å utvikle din spesialitet gjennom innovasjon og forskning.  

  Noen viktige element i master i spesialsykepleie er

  • klinsk utøvelse av spesialsykepleie observasjons-, vurderings- og beslutningskompetanse
  • faglig ledelse og samhandling
  • kvalitet, pasientsikkert og innovasjon
  • vitenskapsteori, forskningsmetode og kunnskapsbasert praksis
  • forskning, kvalitetsarbeid og formidling

  I studiet veksles det mellom praksisstudium og litteraturstudium, og studieprogrammet er bygd opp rundt analyse og kritisk tenking i tilnærmingen til litteraturgrunnlaget i fagfeltene. Det er varierte undervisnings- og læringsformer med blant annet gruppearbeid, skriftlige oppgaver, ferdighetstrening og digitale undervisningsformer. Alle de fire fagfeltene har praksistid, som utgjør 30 uker.

  Fire spesialiseringer

  Du velger spesialisering innenfor anestesisykepleie, barnesykepleie, intensivsykepleie eller operasjonssykepleie.