Fagseksjonsleiar

Marianne Fjose

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er utdannet sykepleier fra Stord sykepleierhøyskole i 1987, og har vært ansatt som lærer ved høgskolen i Sogn og Fjordane, avdeling for Helsefag, nå høyskolen på Vestlandet, fra 1993. Jeg har videreutdanning i Palliativ omsorg fra 2001, og Konfluent veiledning fra 2000, begge ved Haraldsplass diakonale høyskole. I tillegg har jeg videreutdanning i Kunnskapsbasert praksis fra 2006 ved høyskolen i Bergen. Master i helsefag tok jeg ved høyskolen i Buskerud i 2009. For tiden er jeg stipendiat ved universitetet i Oslo, sykepleievitenskap, og regner med å ferdigstille avhandlingen i 2018. Fram til 1. august 2018 har jeg vært ansatt ved campus Førde, og har der særlig vært knyttet til emnet Sk 162; "Akutt og kritisk syke", og emnene sk 151 "Sjukepleiaren sitt ansvar i kvalitetsutvikling og forsking" og sk 152 "Bachelor oppgaven". Jeg har og vært emneansvarlig for emnene sk 162, 163 og 164 samt studium ansvarlig for en videreutdanning i Lindrende behandling, pleie og omsorg. Fra 1/8-18 er jeg tilsatt i åremålsstilling som Fagseksjonsleder ved bachelorprogrammet i sykepleie heltid Bergen. Jeg gleder meg til spennende nye utfordringer og til å bli kjent med ansatte, studenter og bachelorprogrammet for heltid sykepleie Bergen.
Underviser i
 • Palliativ omsorg: kommunikasjon, håp, livskvalitet, pårørende, familie, lidelse
 • Palliativ omsorg: sykepleie ved smertelindring, væskebehandling ved livets slutt, munnpleie
 • Kunnskapsbasert praksis
 • Kvalitativ forskningsmetode
 • Forskningsprosessen
 • Systematisk litteratursøk
 • Sykepleie ved smerter
 • Ortopedisk sykepleie
 • Pre- post-operativ sykepleie
 • Gynekologisk sykepleie
 • Oppgaveskriving
 • Hjelperrollen - utbrendthet
 • Smertelindring ved kognitiv svikt
 • Alternativ medisin
 • Bachelorveiledning
Forskar på
 • Lindrende behandling, pleie og omsorg
 • Betydningen av nære relasjoner ved kreftsykdom i palliativ fase
 • Familiegruppe intervju som forskningsmetode
 • Familiesystemets utfordringer ved kreftsykdom i palliativ fase hos eldre hjemmeboende kreftpasienter
Forskargrupper

Publikasjonar

Vis alle