Kreft og livskvalitet

Forskningsgruppen undersøker livskvalitet hos kreftpasienter eller andre pasientgrupper i ulike aldre og med ulike diagnoser.

Livskvalitet har de senere årene blitt et anerkjent endemålepunkt ved behandling av ulike sykdommer og tilstander. Forskergruppen ønsker gjennom sine prosjekter å undersøke tema som omhandler livskvalitet hos kreftpasienter eller andre pasientgrupper i ulike aldre og med ulike diagnoser.

Vi forsker blant annet på eldre og hvordan kreftsykdom og -behandling, funksjonssvikt eller ulike kliniske symptomer er knyttet til og påvirker deres helse og livskvalitet. Kunnskap som fremkommer i vår forskning kan bidra til at omsorg, ivaretagelse og rehabilitering kan forstås og tilpasses ulike pasienters behov. De senere årene er det utviklet generelle og diagnosespesifikke spørreskjema som gir pasientene mulighet for å rapportere sin livskvalitet, helse og livsglede selv.

Fokuset for pågående forskningsprosjekt er livskvalitet hos eldre. I prosjektet «Health and Quality of life in elective somatic cancer patients more than 80 years of age» (QoL- ELDSOCA), rapporterer eldre over 80 år med nyoppdaget kreft sin egen opplevelse av sin helse og livskvalitet for første gang. Studien «Livsglede blant eldre» omhandler livsglede på sykehjem for personer uten demens. Andre prosjekter som pågår er «Livskvalitet hos mennesker med hørselshemming» og «Livskvalitet hos personer som har sykdom i store kar», «Livskvalitet hos kvinner med brystkreft», «Samhandling mellom ulike tjenestenivåer», og «Åndelig omsorg».

Gruppen benytter seg av både kvalitative og kvantitative metoder i tilnærmingen til ulike pasientgrupper og problemområder.

Pågående forskningsprosjekter