Høgskulelektor

Christin Thompson

Christin Thompson
Epost: Send epost
Bergen
KRONSTAD, F324

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er utdannet sykepleier fra Høgskolen i Stavanger i 2003. I 2020 fullførte jeg en master i psykisk helse- og rusarbeid ved Høgskolen på Vetlandet. Fra 2003-2022 var jeg fast ansatt i Helse Bergen. Jeg ble ansatt ved Bachelor i sykepleie, Høgskolen på Vestlandet, campus Bergen i mars 2022. Jeg har min base på 1. året der jeg underviser, veileder studentene i praksis på sykehjem, deltar på ferdighetstrening på Sim Arena og veileder studiegrupper.

På 2. året veileder jeg studenter som er i praksis i spesialisthelsetjenesten.

På 3. året underviser jeg i kronisk smerte og utvikling av helsetjester samt veileder på bacheloroppgaven

Underviser i

Kommunikasjon

Kronisk smerte

Munn- og tannhelse

Helsetjenesteutvikling - utvikling av lærings- og mestringskurs for pasienter

Bachelorveiledning

Forskar på

Flipped classroom - Hvorfor studenter ikke forbereder seg til undervisning.

Hver dag hele livet - 2545015

Forskargrupper

Utdanningforskning innen helse- og sosialfagprofesjoner

Kreft og livskvalitet