Førsteamanuensis

Bente Egge Søvde

Arbeids- og kompetanseområde

Utdanna sjukepleiar ved Høgskulen i Sogn og Fjordane i 2001, og har 12 års erfaring frå arbeid i heimesjukepleia. Helse og sosialfagleg mastergrad ved Høgskulen i Volda frå 2013. Ph.D i sjukepleie ved Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Institutt for global helse og samfunnsmedisin frå 2023.

 

Underviser i

Undervising og praksisoppfølging i bachelor- og masterutdanning i sjukepleie.

Forskar på
 • Sjukepleiekompetanse i kommunehelsetenesta
 • Pårørande si rolle i heimesjukepleia
 • Heimebuande eldre som lever med skrøpelighet
Forskargrupper

Publikasjonar

 • End-of-life care at home: Dignity of family caregivers

  Staats, Katrine, Jeppestøl, Kristin, Søvde, Bente Egge, Brenne, Bodil Aarmo, Tarberg, Anett Skorpen (2024)
 • Omsorg for heimebuande eldre som lever med skrøpelighet

  Søvde, Bente Egge, Sandvoll, Anne Marie, Natvik, Eli, Drageset, Jorunn (2023)
 • Caregiving for frail home-dwelling older people: A qualitative study of family caregivers' experiences

  Søvde, Bente Egge, Sandvoll, Anne Marie, Natvik, Eli, Drageset, Jorunn (2023)
 • Lived experiences of frailty among home-dwelling older people and family caregivers

  Søvde, Bente Egge (2023)
 • Av og til helbrede, ofte lindre – alltid trøste Helsepersonell gjør hver dag vurderinger og tar beslutninger i situasjoner knyttet til pasienter med komplekse og ustabile helsetilstander.

  Jeppestøl, Kristin, Staats, Katrine, Søvde, Bente Egge, Tarberg, Anett Skorpen, Brenne, Bodil Aarmo (2023)
Vis alle