Høgskulelektor

Bente Egge Søvde

Arbeids- og kompetanseområde

Utdanna sjukepleiar ved Høgskulen i Sogn og Fjordane i 2001, og har 12 års erfaring frå arbeid i heimesjukepleia. Master i meistring og myndiggjering ved Høgskulen i Volda i 2013. Sidan 2013 har eg vore tilsett som høgskulelektor ved Campus Førde. . Frå våren 2018 stipendiat 

Underviser i

Undervising og praksisoppfølging i bachelorutdanning i sjukepleie. Undervising på ulike vidareutdanningar. Frå 2014-2015 emneansvar for emne SK 169 Grunnleggande sjukepleie, SK 155 Etikk, juss og psykologi og SK 170 Rettleia praksis på sjukeheim. 

Forskar på
 • Sjukepleiekompetanse i kommunehelsetenesta
 • Pårørande si rolle i heimesjukepleia
 • Heimebuande eldre som lever med skrøpelighet
Forskargrupper

Publikasjonar

 • Carrying on life at home or moving to a nursing home: frail older people’s experiences of at-homeness

  Søvde, Bente Egge, Sandvoll, Anne Marie, Natvik, Eli, Drageset, Jorunn (2022)
 • In the borderland of the body-how frail older people experience frailty

  Søvde, Bente Egge, Sandvoll, Anne Marie, Natvik, Eli, Drageset, Jorunn (2022)
 • Det er best å bu heime- eller? Å leve i grenseland mellom heim og sjukeheim

  Søvde, Bente Egge, Drageset, Jorunn, Sandvoll, Anne Marie, Natvik, Eli (2021)
 • The lived meanings of at-homeness: How frail older people experience Frailty

  Søvde, Bente Egge, Natvik, Eli, Sandvoll, Anne Marie, Drageset, Jorunn (2021)
 • Lost in transition? How frail older people experience at-homeness

  Søvde, Bente Egge, Sandvoll, Anne Marie, Natvik, Eli, Drageset, Jorunn (2021)
 • Vis alle