Mestring av brystkreft

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet

Prosjekttype

Anvend forsking

Prosjektperiode

April 2014 - Desember 2021

Prosjektsamandrag

Bakgrunn: I 2017 fikk 3589 kvinner i Norge brystkreft. Nye behandlingsformer har ført til at flere kvinner med brystkreft blir friske. Mange utvikler nye helseproblem som skyldes sykdommen og eller/behandling og får forlenget fysiske og psykologiske plager. Studier viser at mestringsevne, sosiale ressurser og psykologiske reaksjoner før og under behandling har betydning for hvordan de kan leve videre etter brystkreftdiagnosen. Formålet med denne kvalitative oppfølgingsstudien er å beskrive kvinnenes egne opplevelser mestring og sosial støtte 9 år etter. Studien skal følge opp kvinner 9 år etter primær brystkreft operasjon og er en oppfølgingsstudie av tidligere studier før primær brystkreftoperasjon og ett år etter operasjon. Mer kunnskap fra pasientens eget perspektiv om hvordan de opplever det å få hjelp fra helsetjenesten og kvaliteten på denne gjennom et forløp er viktig for å kunne hjelpe de til best mulig mestring og livskvalitet.