Høgskulelektor

Wenche Mjanger Eide

Arbeids- og kompetanseområde

Programkoordinator 1.studieår, Bachelor sjukepleie, Campus Bergen Emneansvarleg for Fagforståelse for sjukepleie i sjukeheim Emneansvarleg for Fagutøvelse av sjukepleie i sjukeheim Underviser i grunnleggjande sjukepleie i 1. studieår. Rettleiing av studentar i praksis i sjukeheim 1.studieår og i heimesjukepleie 3.studieår. Rettleiing i skriving av bacheloroppgåve for studentar i 3.studieår. Prosjektansvarleg for implementering av elektronisk dokumentasjon i pasientjournal, bachelor 1.studieår. Prosjektansvarleg for implementering av simulering i sjukepleie, bachelor 1.studieår. Sjukepleiarutdanning fra Høgskolen i Bergen 1983, vidareutdanning i sjukepleie til eldre og kronisk sjuke, vidareutdanning i palliativ omsorg, veiledarutdanning og vidareutdanning i tverrfagleg veiledning, mastergrad i pedagogikk inklusivt spesialpedagogikk.

Underviser i
  • Grunnleggjande sjukepleie, Introduksjon til elektronisk dokumentasjon i pasientjournal, Sår, Tema døden, Sjukepleieprosessen
Forskar på
  • Forskar på simulering i sjukepleie til den akutt sjuke sjukeheimspasienten
  • Livsglede i sjukeheim - et samarbeidsprosjekt med NTNU
  • Implementering av ICNP i dokumentasjon i pasientjournal
Forskargrupper

Publikasjonar

Vis alle