Førsteamanuensis II

Øyvind Nordvik

Arbeids- og kompetanseområde

Fagfelt: Helsefremmende og forebyggende arbeid

Psykiske helsetjenester

Psykiske lidelser

Livskvalitet

Hørselstap

Mestringsstrategier ved sykdom (coping)

Underviser i
  • Lokalbaserte psykiske helsetjenester
  • Psykiatri/psykiatrisk sjukepleie
Forskar på
  • Livskvalitet
  • hørselshemma vaksne
  • Meistring
  • Personlegheit
  • Stress/ Distress
Forskargrupper

Publikasjonar

Vis alle