Førsteamanuensis

Elisabeth Grov Beisland

Arbeids- og kompetanseområde

Undervisning og rettleiing på bachelor- og master- nivå i klinisk sjukepleie, Institutt for Helse og Omsorgsvitskap, Fakultet for Helse og Sosialfag, campus Bergen

PhD fra UiB 2015, Medisinsk- Odontologisk fakultet, Klinisk Medisin 1 med avhandlinga "Health- related Quality of Life, Distress and Psycholsocial Factors in Head and Neck and Renal Cancer Patients".

HVL, IHOs representant i Nasjonalt forskningsnettverk for kvalitet i klinisk praksis

Medlem i European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC) sitt ekspertpanel for utarbeiding av diagnosespesifikt livskvalitets spørreskjema for nyrekreftopererte.

Nestleder i forskningsgruppen Kreft og Livskvalitet

Underviser i

 • Sjukepleie til akutt og kritisk sjuke somatiske pasientar
 • Kvantitativ metode
 • Livskvalitet
 • Klinisk praksis
 • Kunnskapsbasert praksis
 • PROM/PREM

Forskar på

 • Korleis kreftsjukdom, behandling, symptom og psykososiale faktorar påverkar livskvalitet
 • Pasientrapporterte data (PROMS)
 • Kreftpasientar
 • Avansert hjemmesykehus for barn
 • Klinisk praksis for sykepleiestudenter i somatisk sykehus
 • Livskvalitet
 • Mestring
 • Nyrekreft
 • Hovud- og hals- kreft
 • Eldre kreftpasientar over 80 år
 • Fear of COVID-19 in nursing students

Forskargrupper

Publikasjonar