Førsteamanuensis

Elisabeth Grov Beisland

Arbeids- og kompetanseområde

Undervisning og rettleiing på bachelor-, master-, og PhD - nivå i klinisk sjukepleie, Institutt for Helse og Omsorgsvitskap, Fakultet for Helse og Sosialfag, campus Bergen. 

Studiekoordinator for Master i Sjukepleie- Kliniske spesialitetar (Gastro-, Infeksjon & Smittervern-, Lunge-, Nevro-, Urologisk-, Stomi & Inkontinens- sjukepleie og Klinisk Rettsmedisin for sjukepleiarar) 

PhD fra UiB 2015, Medisinsk- Odontologisk fakultet, Klinisk Medisin 1 med avhandlinga "Health- related Quality of Life, Distress and Psycholsocial Factors in Head and Neck and Renal Cancer Patients".

HVL, IHOs representant i Nasjonalt forskningsnettverk for kvalitet i klinisk praksis

Medlem i European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC) sitt ekspertpanel for utarbeiding av diagnosespesifikt livskvalitets spørreskjema for nyrekreftopererte.

Medlem av forskningsnettverket LIVSFORSK

Medlem og nestleder i forskningsgruppen Kreft og Livskvalitet

Medlem i WestPaed forskningsgruppe på Barne- og Ungdoms- klinikken, Helse Bergen

Hovedinteressen i min forskning er pasientperspektivet ved akutt, kritisk og kronisk sykdom, med bruk av både kvalitative og kvantitative metoder. 

Underviser i
 • Sjukepleie til akutt, kritisk og kronisk sjuke somatiske pasientar
 • Kvantitativ metode
 • Kvalitativ metode
 • Livskvalitet
 • Klinisk praksis
 • Kunnskapsbasert praksis
 • PROM/PREM
 • Akademisk skriving
Forskar på
 • Korleis kreftsjukdom, behandling, symptom og psykososiale faktorar påverkar livskvalitet
 • Pasientrapporterte data (PROMS)
 • Kreftpasientar
 • Avansert hjemmesykehus for barn
 • Klinisk praksis for sykepleiestudenter i somatisk sykehus
 • Livskvalitet
 • Mestring
 • Nyrekreft
 • Hovud- og hals- kreft
 • Eldre kreftpasientar over 80 år
 • Fear of COVID-19 in nursing students
Forskargrupper

Publikasjonar

Vis alle