Helse og livskvalitet hos eldre med kreft på sykehjem

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet

Prosjektperiode

Juni 2017 - August 2021