Fagseksjonsleiar

Anny Aasprang

Arbeids- og kompetanseområde

Eg er utdanna sjukepleiar og har hovudfag i helsefag og PhD i sjukepleie. Både hovudfagsoppgåva og PhD-avhandlinga omhandler livskvalitet og oppfølging etter fedmekirurgi. Den 1. april 2018 tok eg til i stillinga som fagseksjonsleiar ved bachelor sjukepleie, Førde. Tidlegare har eg vore fagleg ansvarleg for tverrfagleg vidareutdanning i hjerneslag i tillegg til å undervise på bachelor i sjukepleie. Fagområda er medikamenthandtering og -rekning, medisin og kirurgi.
Underviser i
  • Medikamentrekning
  • Medikamenthandtering
  • Sykepleie ved medisinske og kir lidelser
Forskar på
  • Livskvalitet
  • Fedmekirurgi
Forskargrupper