Assistant Professor

Sølvi Anne Eide Lunde

Publications

 • TPS-grupper i praksis (Tverrprofesjonell samarbeidslæring i praksisstudier) Delprosjekt 1b i OPERASJON BACHELORPRAKSIS, FHS

  Brenna, Sissel Johansson, Kvilhaugsvik, Bente, Lunde, Sølvi Anne Eide, Andersen, Irene Aasen, Solheim, Inger, Braseth, Turid Aarhus, Kaale, Helga Kristin, Fredheim, Kari, Strøm, Bergliot, Blåsternes, Edith Margrethe, Løberg, Aina Helen, Aasen, Unni Margrethe Uren, Skahjem, Anne Charlotte (2021)
 • Kva er viktig for deg i sluttfasen av livet?

  Lunde, Sølvi Anne Eide (2019)
 • Ressursnettverka i kreftomsorg og lindrande behandling si rolle i pasienten sine overganger mellom sjukehus og kommune

  Lunde, Sølvi Anne Eide (2019)
 • Avklarende samtaler - Sykepleieres erfaring med ikke planlagte, avklarende samtaler med pasienter i siste fase av livet

  Lunde, Sølvi Anne Eide, Bie, Kristin (2019)
 • Palliativ behandling, pleie og omsorg - utdanningskvalitet i bachelor sykepleie ved Høgskulen på Vestlandet

  Lunde, Sølvi Anne Eide, Fjose, Marianne, Valen, Kristin, Hjelmeland, Inger Helen Hardeland, Skogstrand, Sigrid Bøe, Sand, Anne Marit (2018)
 • Show all