Førsteamanuensis

Tone Elin Mekki

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg forsker, underviser og samarbeider med kommunale aktører om utvikling og implementering av forskningsbaserte praksiser i kommunehelsetjenesten. Jeg er utdannet sykepleier, pedagog og sykepleieviter, og i mitt Phd arbeid forsket jeg på forhold som kan fremme og hemme at ny kunnskap implementeres og omdannes til virksom praksis i sykehjem. Jeg er særlig interessert i å utforske hvilke strukturelle og kulturelle vilkår som kan bidra til at helse- og omsorgstjenestene oppleves som gode og personsentrerte både for de som mottar og de som utøver tjenestene.  

Pågående innovasjons- og forskningsarbeid 

   • Prosjektleder for EISEN – European Implementation Education Science Network, et Erasmus + KA 2 prosjektet finansiert via Diku 
   • Prosjektleder for det norske triple Helix samarbeidet mellom HVL, Vaksdal kommune og Norwegian Smart Care Cluster i DISH - Digital & Innovation Skills Helix in Health, et Erasmus+ Sector Skills Alliance prosjekt finansiert av EU 
   • Medlem i styringsgruppen for Lev Vel i Vaksdal, Vaksdal kommune 
    Medlem av Knowledge Utilization Colloqia- et internasjonalt forskningnettverk av implementeringsforskere fra Nord- Europa, Nord- Amerika, Canada og Australia 
   • Medlem av PcP ICOP  - The International Community of Practice for Person-centred Practice  
Forskar på
 • Kommunale helse og omsorgstjenester
 • Samarbeidsrettet forskning, undervisning og utviklingsarbeid I kommunehelsetjenesten.
Forskargrupper