Førstelektor

Åse Renolen

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er emnekoordinator for veilederutdanning på Campus Stord. I tillegg underviser jeg på bachelor i sykepleie i fagene psykologi og kommunikasjon.

Jeg er opptatt av kommunikasjon og relasjoner, og er for tiden involvert i et prosjekt om relasjonskompetanse i helsefagene. 

Mine interessefelt:

-veiledning

-relasjonskompetanse

-kommunikasjon og konflikthåndtering

-stress og traumer 

-fremming av brukerkunnskap i psykisk helsearbeid

Underviser i
 • Veieldningspedagogikk
 • Psykologi
 • Kommunikasjon
 • Konflikt og konflikthåndtering
Forskar på
 • Relasjonskompetanse i helsefagene
 • Det usagte i møte med utsatte for vold og/eller seksuelle overgrep.
Forskargrupper

Publikasjonar

 • Relasjonskompetanse i helsefag - en studie av helsefaglige profesjonsutøveres forståelse av begrepet

  Kvilhaugsvik, Bente, Havnerås, Åshild, Steinsland, Ragnhild Alice Bjerk, Renolen, Åse (2023)
 • Erfaringsmedarbeidere som aktører i utdanning av psykisk helsearbeidere

  Renolen, Åse, Øye, Christine, Straume, Connie, Klepsvik, Tove (2019)
 • Forståelse av mennesker - innføring i psykologi for helsefag

  (2015)
 • Den relasjonelle kroppen

  (2011)
 • Kroppens språk og historie- en refleksjon over hvordan vi ser, handler og forstår i forhold til kroppen

  (2011)
Vis alle