Høgskulelektor

Marit Langesæter

Arbeids- og kompetanseområde

Har 27 års erfaring som sykepleier og leder i spesialisthelsetjenesten og kommunesektoren. Lengst klinisk fartstid som intensivsykepleier og psykiatrisk sykepleier. Fra 1986 jobbet med faglig veiledning i sykepleietjenesten. . Tidligere emnenasvarlig for masteremnene; eldre og palliasjon, demens og alderspsykiatri og veiledningspedagogikk. Studieprogramansvarlig for master i avansert, klinisk allmennsykepleie 2021-2013. Fra høst 2023 praksislærer i bachelor i sykepleie, 60%.