Høgskulelektor

Marit Langesæter

Arbeids- og kompetanseområde

Har lang erfaring som sykepleier og leder i spesialisthelsetjenesten og kommunesektoren. Lengst klinisk fartstid som intensivsykepleier og psykiatrisk sykepleier. Fra 1986 jobbet med veiledning i sykepleietjenesten. I bachelorutdanningen knyttet til tredje semester med undervisning spesielt i eldreomsorg og helsefremmende arbeid og praksisveiledning i kommunehelsetjenesten. Emnenasvarlig for videreutdanning i eldre, helse og samfunn og veiledningspedagogikk.