Avdelingsleiar

Anne Kristin Rønsen

Underviser i

  • Høgskolepedagogikk
  • Vurdering for læring
  • Profesjonslæring
  • Læringsteknologi

Forskar på

  • Teknologistøttet praksisveiledning
  • Profesjonskompetanse
  • Undervisning og læring i høyere utdanning
  • Bruk av digitale verktøy i samhandling og læring

Forskargrupper