Prodekan

Anne Kristin Rønsen

Arbeids- og kompetanseområde

Ansvarsområdet mitt inneber å støtte institutta i arbeidet med vidareutvikling av studietilbodet og utdanningskvaliteten. I rolla mi skal eg òg bidra til etablering og vidareutvikling av relasjonar, både regionalt og nasjonalt, innanfor fakultetets fagområde.

Underviser i
 • UH-pedagogikk
 • Vurdering for læring
 • Profesjonslæring
 • Læringsteknologi
 • Universell utforming
Forskar på
 • Teknologistøttet praksisveiledning
 • Profesjonskompetanse
 • Undervisning og læring i høyere utdanning
 • Bruk av digitale verktøy i samhandling og læring
Forskargrupper

Publikasjonar

 • Tips og råd til meritteringssøknad

  Rønsen, Anne Kristin, Damsgaard, Hilde Larsen (2023)
 • Teknologistøttet praksisveiledning i ulike læringskontekster

  (2019)
 • Professional Development through an intervention

  Helleve, Ingrid, Holmar, Jeanette Oterlei, Rønsen, Anne Kristin (2018)
 • En lærerutdanners bekjennelser

  Aandahl, Anne Christine, Iversen, Gunn Tone, Rønsen, Anne Kristin (2017)
 • Reflection Supported By Handheld Technology - Strengthening The Practicum In Teacher Education

  Rønsen, Anne Kristin, Ulvedal, Mette, Mjelde, Karin (2017)
Vis alle