Avdelingsleiar

Anne Kristin Rønsen

Arbeids- og kompetanseområde

Avdelingsleder i Avdeling for utvikling av læring og undervisning, ALU, og jobber med høgskulepedagogikk, didaktikk og bruk av digitale verktøy som fremmer læring. 

Underviser i

 • Høgskolepedagogikk
 • Vurdering for læring
 • Profesjonslæring
 • Læringsteknologi
 • Universell utforming

Forskar på

 • Teknologistøttet praksisveiledning
 • Profesjonskompetanse
 • Undervisning og læring i høyere utdanning
 • Bruk av digitale verktøy i samhandling og læring

Forskargrupper

Publikasjonar

 • Teknologistøttet praksisveiledning i ulike læringskontekster

  Rønsen, Anne Kristin (2019)
 • Professional Development through an intervention

  Helleve, Ingrid, Holmar, Jeanette Oterlei, Rønsen, Anne Kristin (2018)
 • En lærerutdanners bekjennelser

  Aandahl, Anne Christine, Iversen, Gunn Tone, Rønsen, Anne Kristin (2017)
 • Reflection Supported By Handheld Technology - Strengthening The Practicum In Teacher Education

  Rønsen, Anne Kristin, Ulvedal, Mette, Mjelde, Karin (2017)
 • En strøm av informasjon - nålen i høystakken

  Rønsen, Anne Kristin (2016)