Samarbeid innan idrett, friluftsliv og folkehelse

HVL har en stor bredde av forskningsprosjekter og samarbeidspartnere. Her er noen eksempler:

Fysisk aktiv læring

Senter for fysisk aktiv læring (SEFAL) er eit nyoppretta senter som har som mål å bli leiande innan utvikling, evaluering og forsking for fysisk aktiv læring.