Forskingsprogramleiar/Professor

Vigdis Vangsnes

Arbeids- og kompetanseområde

Er for tida forskingsprogramleiar for 'Praksisnær profesjons- og utdanningsforsking'. Underviser og rettleier på masterstudia 'master i kreative fag og læreprosessar' og 'IKT i læring' på campus Stord. Er medlem av og forskar no i det NFR-finansierte forskingsprosjektet 'Building Sustainable Digital Practices in Kindergarten Literacy and Arts Programmes' (DigiSus). Fagfelt: Kunstfagdidaktikk, dramapedagogikk, dramaturgi, improvisasjon, performativitet, estetiske læreprosessar, lærarrolla, leik, ikt i læring, dataspel, vitenskapsteori, kvalitative forskingsmetodar.

Underviser i

  • Master Kreative fag og læreprosessar (MACREL)
  • Master IKT i læring

Forskar på

  • Lærarrolla og klasseromsleiing
  • Estetiske læreprosessar
  • Dramaturgi
  • Klasserommets dramaturgi
  • Digitale praksisar i barnehagen
  • Øvingsrommet (rehearsing teaching professionally)

Forskargrupper

Utvalde publikasjonar