Forskingsprogramleiar/Professor

Vigdis Vangsnes

Arbeids- og kompetanseområde

Er for tida forskingsprogramleiar for 'Praksisnær profesjons- og utdanningsforsking'. Underviser og rettleier på masterstudia 'master i kreative fag og læreprosessar' og 'IKT i læring' på campus Stord. Er medlem av og forskar no i det NFR-finansierte forskingsprosjektet 'Building Sustainable Digital Practices in Kindergarten Literacy and Arts Programmes' (DigiSus). Fagfelt: Kunstfagdidaktikk, dramapedagogikk, dramaturgi, improvisasjon, performativitet, estetiske læreprosessar, lærarrolla, leik, ikt i læring, dataspel, vitenskapsteori, kvalitative forskingsmetodar.

Underviser i

 • Master Kreative fag og læreprosessar (MACREL)
 • Master IKT i læring

Forskar på

 • Lærarrolla og klasseromsleiing
 • Estetiske læreprosessar
 • Dramaturgi
 • Klasserommets dramaturgi
 • Digitale praksisar i barnehagen
 • Øvingsrommet (rehearsing teaching professionally)

Forskargrupper

Publikasjonar

 • Paper 2: The Empty Book experience: How can sustainable digital practices be developed and shaped in such a way that they contribute meaningfully to the overarching goals of kindergarten pedagogies?

  Borgenvik, Katrine, Aksnes, Kirsti, Hansen, Hannah Belsvik, Fjellanger, Liv Ingrid, Grønsdal, Ingrid A. R., Vangsnes, Vigdis (2021)
 • Paper 3: Implementing sustainable digital practices in kindergartens: Balancing technologies’ usefulness and ease of use?

  Fjellanger, Liv Ingrid, Grønsdal, Ingrid A. R., Vangsnes, Vigdis, Aksnes, Kirsti, Borgenvik, Katrine, Hansen, Hannah Belsvik (2021)
 • Paper 1: What are important characteristics of sustainable digital practices in kindergartens?

  Hansen, Hannah Belsvik, Fjellanger, Liv Ingrid, Borgenvik, Katrine, Grønsdal, Ingrid A. R., Aksnes, Kirsti, Vangsnes, Vigdis (2021)
 • Øvingsrommet - fra teori til praksis - fra praksis til teori

  Tuset, Gry Anette, Vangsnes, Vigdis (2021)
 • Dramaforløp og metoden lærar-i-rolle

  Vangsnes, Vigdis (2021)