Lek, spill og deltakende læring

Forskergruppen er en tverrfaglig sammensatt gruppe innen barnehagelærer og lærerutdanning. Hovedformålet er å utvikle forskningssamarbeid og forskningskompetanse innrettet mot praksisfelt og lærerutdanninger med tanke på å utvikle mer varierte elev- og studentaktiviserende læringsformer.

bilde av Tor-Helge Allern

Tor-Helge Allern

Forskergruppeleder

bilde av Adam Cziboly

Adam Cziboly

Nestleder

Forskergruppen er en tverrfaglig sammensatt gruppe innen barnehagelærer og lærerutdanning. Hovedformålet er å utvikle forskningssamarbeid og forskningskompetanse innrettet mot praksisfelt og lærerutdanninger med tanke på å utvikle mer varierte elev- og studentaktiviserende læringsformer.

Forskergruppen dekker flere og ulike forskningsprosjekt, og flere av gruppens medlemmer deltar også i prosjekt med forskere utenfor høgskolen og internasjonalt.

Noen tema for forskningsarbeidet i forskergruppen er:

  • Endring av kommunikasjonsmønster i matematikkundervisning med anvendt drama
  • Lek, dialog og dialektskifte
  • Utvikling av spillkompetanse hos barn og unge
  • Endring av kommunikasjonsmønster i realfagsundervisning
  • Deltakende teater
  • Kreative undervisningsformer
  • Fysisk aktivitet i undervisning
  • Migrasjon og teater

Forskergruppen arbeider på flere plan. Basis for samarbeidet er å styrke kvaliteten innen forsknings- og utviklingsarbeid med tanke på erfaringsdeling, forskningsdesign og kritisk konstruktivt samarbeid i ulike faser av forskningsprosjekt og kunstneriske utviklingsarbeid.


Forskingsprosjekt

Utvalgte publikasjoner

Liste over publikasjoner i forskningsdatabasen Cristin

Allern, Tor-Helge (2017). Teater og demokrati i den Atenske bystaten. I Heggstad, K.H., B. Rasmussen, R.G. Gjærum: Drama-teater-demokrati. Antologi 2. I kultur og samfunn. Bergen: Fagbokforlaget (s. 27-46).

Allern, Tor-Helge og Ove Gunnar Drageset (2017). Flukten fra Syria. Et prosessdrama i matematikk med rolle- og perspektivbytte. I Sæbø, A.B, T.H. Allern og S. Eriksson. Drama-teater og demokrati. Antologi 1. I barnehage, skole, museum og høyere utdanning. Bergen: Fagbokforlaget. (s. )

Allern, Tor-Helge (2016). Fakta, fiksjon og læring - Levende rollespill (LAIV) i historieundervisning. Norsk pedagogisk tidsskrift. Volum 100. No 1. (s. 15-25).

Allern, Tor-Helge (2015). Dramaturgi i undervisning og læring. I Kjelen, H. Det utvidete læringsrommet. Bergen: Fagbokforlaget. (s. 31-58).

Allern, Tor-Helge og Einar Niemi (2015). Nord-Norge og 1814 – med eller utenfor? Stamsund: Orkana Akademisk

Eriksson, Stig A. (2019). «Learning with Brecht. Exploring the ‘Learning to Read and Write’ Scene in The Mother». In Diane Conrad and Monica Prendergast (eds.). Teachers and Teaching on Stage and on Screen. Dramatic Depictions, Fishponds: Intellect Books.

https://1drv.ms/b/s!AjebEk9sYsIlhb9T6FZZ5WUmmjascA

Eriksson, Stig A.; Hallås, Bjørg Oddrun; Heide, Eldar; Brathetland, Bente Opheim; Grande, Per Bjørnar og Lyngstad, Mette Bøe (2019). «Teateranmeldelser som tekster i lærerutdanning – med utgangspunkt i Det Norske Teatrets Edda, 2017». Nordic Journal of Art and Research, Årg. 8, Nr. 1 https://doi.org/10.7577/information.v8i1.3341

Eriksson, Stig A. (2019 – rev.). «Drama og fagfornyelsen». I Ressursbank. Drama og teaterpedagogenes nettside: https://dramaogteater.no/ressursbank/

 

 

Medlemmer

Eksterne medlemmer

Kvinneleg lærar sittande ved pult med to elevar.

Forskergruppen er tilknyttet programmet Praksisnær profesjons- og utdanningsforsking