Førstelektor

Silje Birgitte Folkedal

Arbeids- og kompetanseområde

Prosessdrama

TIU (teater-i-undervisningen)

Stemmebruk

Litteraturformidling

Fra Tekst til teater

Underviser i
  • Bachelor drama
  • GLU
  • Kunst kultur og kreativitet i BLU
Forskar på
  • The Fear of mathematics - dramapedagogiske metoder inn i matematikkunderviningen
Forskargrupper