Studium ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag

Her er ei oversikt over utdanningar knytt til instituttet.

Dei tre hovudutdanningane ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett er grunnskulelærarutdanning 1-7grunnskulelærarutdanning 5-10 og barnehagelærarutdanning. Instituttets fagområde er viktige innafor desse utdanningane, og i tillegg har det ansvar for desse masterutdanningane:

I tillegg deltek instituttet på master i undervisningsvitskap, master i barnehagekunnskap og master i organisasjon og leiing.

Instituttet har også ansvar for Praktisk-pedagogisk utdanning ved dei tre campusane Bergen, Sogndal og Stord. PPU er ei lærarutdanning for deg som allereie har ei utdanning, og treng pedagogisk kompetanse for å kunne undervise.


Lurer du på noko? Vi vil gjerne svare deg!
Opptakskontoret
Jan Helge Kallestad
Instituttleiar