– Alle elever trenger forbilder i klasserommet

Høgskulen på Vestlandet leder et nasjonalt prosjekt for å få større mangfold blant studenter i lærerutdanningene. – Jeg ønsker å se flere lærere som meg selv, sier Mithusha Iyaththurai.

22-åringen er en av til sammen 33 rollemodeller i det nasjonale prosjektet som skal vise at lærer- og barnehagelæreryrket er for alle, uansett kjønn og bakgrunn.

– Det er ingen hemmelighet at det er altfor få lærere med minoritetsbakgrunn i den norske skolen. Jeg ønsker å være en rollemodell fordi jeg ønsker å se flere lærere som meg selv. Dersom også minoritetselever har forbilder i klasserommet, vil det være til stor hjelp, mener grunnskolelærerstudenten ved Høgskulen på Vestlandet.

En trygg og morsom skolehverdag for alle

22-åringen er oppvokst i Oslo, men har foreldre fra Sri Lanka. Hun ser frem til å bety noe for andre, både i læreryrket og som rollemodell.

– Jeg har alltid vært fascinert av hvordan mennesker blir påvirket av omstendighetene. Hvordan utrygghet hjemme eller på skolen, kan føre til at noen blir kriminelle, for eksempel. Mitt mål er å bli en lærer som kan bidra til at skolen er et trygt og morsomt sted å være, sier Iyaththurai.

Mentorprogrammet for rollemodeller er et viktig tiltak i det nasjonale mangfoldsprosjektet ledet av Høgskulen på Vestlandet.

– Siden oppstarten i januar 2020 har studenter ved flere universitet og høgskoler fått opplæring i formidling og utvikling av egne fortellinger av faglærere med kompetanse fra kommunikasjon og formidling knyttet til dramafeltet ved sine utdanningsinstitusjoner. Etter at kursene er gjennomgått skal studentene besøke videregående skoler og folkehøgskoler for å påvirke og inspirere elever i deres utdannings- og yrkesvalg, forteller prosjektleder Bente Bakke.

Digitalt og nasjonalt 

Førstelektor ved HVL, Mette Bøe Lyngstad, er en av fagpersonene som står for opplæring av rollemodellene. Sammen med Silje Birgitte Folkedal, kom hun inn som fagperson i prosjektet høsten 2020, etter at dramakollegaene Siv Ødemotland og Tone Stangeland, pensjonerte seg.

– Våren 2020 ble det arrangert et 10 timers kurs med samling på campus. På grunn av koronarestriksjonene, har vi nå laget et digitalt kurs ved HVL og utvidet dette med flere nasjonale digitale samlinger for alle involverte institusjoner. Det har vært viktig for oss å skape et felles samhold, utveksle ideer og gi alle eierskap til prosjektet, sier hun.

Marco Elsafadis ledestjerner

I tillegg til å trene og engasjere rollemodellene til å formidle sin personlige fortelling knyttet til sitt eget valg om å bli lærer eller barnehagelærer, har drevne og dyktige formidlere blitt hentet inn for å gi råd til rollemodellene i prosjektet.

– Kulturdirektør i Bergen kommune, Vincent Mrimba og foredragsholder Marco Elsafadi har tidligere blitt invitert inn som forelesere på profesjonsdager og mangfoldsdager for våre lærerstudenter ved HVL. Etter å ha sett hvor inspirerende og dyktige formidlere de er, og hvor begeistret studentene har blitt, kom ideen om å invitere dem tilbake. De viser begge et enormt samfunnsengasjement, de har kloke hoder og varme hjerter og inspirerer mennesker de møter, forteller Lyngstad.

Marco Elsafadi er glad for å bidra inn i prosjektet og påpeker at hans egne rollemodeller har vært ledestjerner for livsveien hans og den han har blitt i dag.

– Rollemodellens jobb er å gi barn og unge en overbevisning om at ting kan gå bra dersom du tar noen kloke og gode valg. Jeg hører det hele tiden av barn som har blitt voksne nå og som jeg har hjulpet underveis, at det har vært så mye viktigere enn jeg skjønte der og da. De små møtene, de små rådene som du gir er viktige. Å være en god rollemodell handler om å være ekte og å gi folk håp og retning, sier Elsafadi.               
                               

Se hele intervjuet med Marco Elsafadi i denne lenken.

Videoer som treffer målgruppen

Nasjonal synliggjøring av satsingen er veldig viktig for å oppnå de resultatene man ønsker. Derfor er Einar Sleire nylig ansatt som kommunikasjonsrådgiver i prosjektet.

– Jeg jobber for tiden med kommunikasjonsplanen for dette viktige rekrutteringsprosjektet. Her planlegger vi blant annet produksjonen av nasjonale promovideoer om læreryrket som skal treffe målgruppene. Tanken er at filmene skal deles nasjonalt på nett, i sosiale medier og muligens også som tv- og kinoreklame. I tillegg planlegger vi ulike digitale markedsføringskampanjer, da særlig med vekt på Snapchat.

– Vi trenger mangfold

Den nasjonale satsingen er finansiert av Kunnskapsdepartementet og er rettet mot flere målgrupper. I oppstarten var oppdraget knyttet til å få flere menn til lærerutdanningene. I juli 2020 ble Høgskulen på Vestlandet tildelt ekstra midler til å utvide målgruppen til å omfatte mannlige søkere til barnehagelærerutdanning og søkere med innvandrerbakgrunn til lærerutdanningene.

– Når vi vet at kun en av fire lærere i grunnskolen er menn og at bare 15 prosent av lærerne har innvandrerbakgrunn, sier det seg selv at dette er et viktig tiltak. For barnehagen er tallene enda lavere. Prosjektet er viktig fordi vi må få frem at læreryrket og barnehagelæreryrket er for både kvinner og menn, også kvinner og menn med innvandrerbakgrunn. Vi trenger et mangfold av mannlige og kvinnelige lærere i skoler og barnehager, sier prosjektleder Bente Bakke.

Digital turné

Det er dokumentert at slike rollemodelltiltak har god effekt. I rapporten Rekruttering av menn til grunnskolelærerutdanning for trinn 1–7 (OsloMet 2019) kommer det blant annet frem at eksponering for rollemodeller som har gjort kjønnsutypiske yrkesvalg har god effekt både når det gjelder å endre på kjønnsstereotype oppfatninger og på faktiske valg.

På grunn av pandemien, har rekrutteringsprosjektet som de fleste andre, måtte tenke nytt og legge om fra fysiske skolebesøk til digitale besøk. I desember og januar har det derfor vært viktig å gi rollemodellene ekstra opplæring i formidling i digitale medier.

– I disse dager gjøres det avtaler med videregående skoler og rollemodellene er i gang med en «digital turné» på videregående skoler i flere av landets fylker. Vi håper å besøke så mange klasserom som mulig før 15. april, som er fristen til samordna opptak for å søke studieplass ved høyere utdanning, sier Bakke.

Ps: Høgskulen på Vestlandet har fortsatt behov for flere rollemodeller. Høres det ut som noe for deg? Bli rollemodell - Meld din interesse her!

Faktaboks:

  • Høgskulen på Vestlandet (HVL) leder et nasjonalt arbeid med å få flere menn til barnehagelærarutdanningen, lærerutdanningen for de yngste elevene og søkere med innvandrerbakgrunn. Studenter som rollemodeller er ett av tiltakene, og til sammen har HVL fått 11 millioner kroner til dette arbeidet.
  • HVL samarbeider med Høgskolen i Innlandet (INN), Norges arktiske universitet (UiT) og Nord Universitet.
  • Les mer om mangfold i lærerutdanningene på denne siden.

MILZoom.jpg