Seniorrådgivar

Ingvild Brekke Myhre

Arbeids- og kompetanseområde

Eg er prosjektleiar for Nasjonal rekruttering til lærarutdanning. Arbeidet med lærerrekruttering har som mål at fleire søkjer lærerutdanning og startar i yrket, og at det er et større mangfold blant lærere i barnehage og skole.

Nasjonal rekruttering til lærarutdanning er finansiert av Kunnskapsdepartementet, og me samarbeider tett med andre lærarutdanningsinstitusjonar, barnehage- og skuleeigarar og andre partar i sektoren. Les gjerne meir om arbeidet Nasjonal rekruttering til lærerutdanning

Arbeidsoppgåvene mine som prosjektleiar:

  • Leie og sikre framdrift i prosjektet
  • Utvikle og styrke kunnskapsgrunnlaget for rekruttering til lærarutdanning og for å behalde lærarar
  • Vidareutvikle samarbeidet med relevante samarbeidspartar
  • Bidra til synergiar mellom nasjonale og regionale tiltak
  • Sakshandsaming, rapportering og formidlingsarbeid

Utdanninga mi er master i organisasjon og leiing - utdanningsleiing. Eg har vore tilsett i høgskulen sidan 2013, og har hatt ulike stillingar knytt til prosjektleiing, leiarstøtte, organisasjonsutvikling, sakshandsaming, samfunnskontakt, livslang læring. Frå før av har eg 16 års erfaring som lærar i grunnskulen.