Senior Adviser

Ingvild Brekke Myhre

Selected publications

  • Prosjekt Livslang læring i HVL

    Myhre, Ingvild Brekke, Sandvold, Sigurd (2021)
  • Tett på kompetansenettverk. Ein kvalitativ studie av organisering, leiing og idegrunnlag for kompetansenettverk

    Myhre, Ingvild Brekke (2019)
  • Kompetanse for mangfold: Haugesund kommune 2017-2018

    Berdinesen, Hein, Myhre, Ingvild Brekke (2018)