Kompetanseutvikling i barnehage og skole – ReKomp og DeKomp

HVL er nasjonal koordinator for arbeidet med kompetanseutvikling i barnehage og grunnskule. Vi skal bidra til å bygge nettverk mellom dei ulike aktørane – lokalt og regionalt.