UH-nettverk, desentralisert ordning for kompetanseutvikling (DeKomp)

HVL er nasjonal koordinator innan universitets- og høgskulesektoren i arbeidet med desentralisert ordning for kompetanseutvikling. Oppdraget er gitt av Utdanningsdirektoratet.

Rekomp og Dekomp har fått samleside, med felles kalender. Den finn du her. 

Det blir samlingar i nettverket 2-4 gonger årleg, som oftast på Gardermoen. 

Presentasjonar frå samlingar

Oslo, 28. mai 2018

Oslo 11.-12. oktober 2018

Oslo 8. mars 2019

Tønsberg 11. mars 2019

Tromsø 12. mars 2019

Aktuelt