Nasjonalt nettverk for universitet og høgskoler (UH) i desentralisert ordning for kompetanseutvikling i grunnopplæringa

Her finn du informasjon, ressursar og arrangement som gjeld det nasjonale nettverket for kompetanseutvikling i grunnopplæringa - DeKomp. Oppdraget for Dekomp blei avslutta ved årsskiftet 2021/2022.

Sluttrapport

Les sluttrapport fra nasjonal koordinator for UH i desentralisert ordning for kompetanseutvikling i grunnopplæringa.

 

Møtekalender for DeKomp-samlingar

Se også her for Udir sin møtekalender


Høgskulen på Vestlandet har fått i oppdrag frå Utdanningsdirektoratet å vere nasjonal koordinator for universitet og høgskular i desentralisert ordning for kompetanseutvikling i grunnopplæringa (DeKomp).

Dialogmøte om kompetanse og kapasitet med universitet- og høgskolesektoren, samt erfaringsdeling står sentralt. HVL vil som koordinator for universitet og høgskoler arrangere nettverkssamlingar for tilsette i UH-sektoren. Alle universitet og høgskular med lærerutdanning er del av nettverket.