Nasjonalt nettverk for kompetanseutvikling i grunnskulen

Her finn du informasjon, ressursar og arrangement som gjeld det nasjonale nettverket for kompetanseutvikling i grunnskulen - DeKomp.

Høgskulen på Vestlandet har fått i oppdrag frå utdanningsdirektoratet å vere nasjonal koordinator for universitet og høgskular i desentralisert ordning for kompetanseutvikling i grunnskulen (DeKomp).

HVL er også nasjonal koordinator for arbeidet med den regionale ordninga for kompetanseutvikling i barnehagar (ReKomp). Informasjon frå ReKomp-nettverket finn du her.

Presentasjonar frå DeKomp-samlingar

Oslo, 28. mai 2018

Oslo 11.-12. oktober 2018

Oslo 8. mars 2019

Tønsberg 11. mars 2019

Tromsø 12. mars 2019

 

Møtekalender for DeKomp-samlingar